Nyhedsbrev september 2017

14/09/2017 - Heike Schøber

Så er vores nyhedsbrev for september måned på gaden!

Denne gang kan du læse med om lanceringen af vores sårserie, vores forestående flytning, og om e-learning nu også er en god business-case.

Læs hele nyhedsbrevet lige her

Læs mere
Luk

Er e-learning en god business-case?

29/08/2017 - Marianne Hvid

Når man skal vurdere om, en e-learning-investering er en god case – gør man det ofte ud fra følgende parametre:

  1. Er der penge at spare?
  2. Bliver kvaliteten på området løftet?

Det er vinklen med pengene, vi vil stille skarpt på i denne artikel – kvaliteten lover vi at tage op en anden dag.

Det er altid lettest at forholde sig til virkelige eksempler, og vi bruger derfor Sønderborg Kommune som case.

Sønderborg Kommune besluttede i 2013 at omlægge sin undervisning i medicinhåndtering fra fremmødekurser til e-learning. Tidligere blev der afholdt to interne halvdags-fremmøde-kurser med en samlet varighed på 6 timer, hvor egne sygeplejersker underviste. De er nu omlagt til to e-learning-moduler med en samlet varighed på 2,5 time. Målgruppen til begge kurser er 1.800 medarbejdere.

Den store besparelse ligger selvfølgelig i det mindre timeforbrug til medicinundervisningen, og i dette konkrete tilfælde har Sønderborg kunnet skære 3,5 time af pr. medarbejder. Hertil kommer besparelsen til kørselsgodtgørelse samt udgifterne til underviserne. Dette målt op i mod, hvad det kostede at få e-learningen udviklet, giver alene ved den første gennemførelsesrunde en besparelse på lige knap 2 mio.kr.

Og så er der rent faktisk flere besparelser, end dem der er med i beregningen. De 2,5 time, som der nu skal bruges på medicinundervisning, kan ofte lægges på stille tidspunkter i de almindelige vagter, og det betyder, at der ikke i samme grad er behov for vagtomlægninger. Når medarbejderne før skulle deltage i fremmødekurser, blev de taget ud af vagtplanen – nu bliver rigtig mange af modulerne gennemført på en stille aftenvagt, eller i et andet lille ”hul” i dagligdagen.

Herudover har Sønderborg Kommune med sine medicinmoduler fået et værktøj, som gør, at de altid kan få nye medarbejdere på kursus straks. De skal ikke vente på at næste fremmødekursus afvikles. E-learningen er udviklet, og det koster hverken mere eller mindre at sprede det ud til flere – så nu kommer også vikarer, sommerferieafløsere osv. på medicinkurser – den personalegruppe har det ellers tit med at blive lidt overset.

Alt i alt er dette en case, hvor der virkelig har været økonomi at hente – og det end ikke på bekostning af kvaliteten – snarere tværtimod. Den del kommer vi som sagt tilbage til.

Vil du kigge nærmere på business-casen, som Sønderborg Kommune har udarbejdet – så kontakt Guide2know på mail@guide2know.dk eller 88 43 71 00.

Læs mere
Luk

Digital læring skal styrke lediges jobsøgning

14/07/2017 - Marianne Hvid

Jobcenter-modulerne er nu klar til udrulning, og vi glæder os til at følge tilbagemeldingerne. Du kan læse meget mere om Sønderborg Kommunes motivation for at udvikle disse moduler i den netop udgivne pressemeddelelse.

Læs pressemeddelelsen fra Sønderborg Kommune her.

Læs mere
Luk

Guide2know går fra personlig ejet virksomhed til selskabsform

11/07/2017 - Anne Mette Christensen

Der sker så mange spændende ting, og nu er det blevet tid til, at vi går fra personlig ejet virksomhed til selskabsform. Vi har derfor pr. 30. juni 2017 (med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2017) skiftet navn til Guide2know ApS. Grundlægger Marianne Hvid indtræder som direktør, og produktionsleder Anne Mette Christensen indtræder som medejer. Derudover er vi blevet begavet med en professionel bestyrelse.

Alt andet er i øvrigt uændret – vi glæder os til at fortsætte vores gode samarbejde med både kunder og samarbejdspartnere :)

Læs mere
Luk

Nyhedsbrev juli 2017

05/07/2017 - Heike Schøber

I vores nyhedsbrev fra juli måned kan du bl.a. læse om vores nylige overgang til selskabsform, relancering på de sociale medier, og praksisnære e-learning-moduler inden for ledelsestilsyn og IT-sikkerhed.

Læs med her

Læs mere
Luk

Der er regler, der skal følges – også i værdibaserede organisationer

04/07/2017 - Marianne Hvid

Når vi er ude at snakke med fx HR-cheferne i landets større organisationer, fortæller vi ofte om vores gode erfaringer med at indføre obligatoriske e-learning-kurser på bestemte områder, herunder vigtigheden af også at følge op på aktiviteterne via et LMS (tilhørende administrationssystem) – men ikke så sjældent bliver vi mødt med reaktioner i retning af:

”Her hos os arbejder vi værdibaseret, og derfor vil vi ikke indføre obligatoriske kurser eller opfølgning”.

Og hver gang sidder jeg og tænker – øv, hvor er det synd med en så ensidig tilgang til ledelsesformen. Jeg forstår godt den værdibaserede tilgang. Det giver så god mening på rigtig mange områder – men der er altså også ting i organisationer, der ikke er til diskussion. Ja, de er faktisk fyringsgrund, hvis ikke de bliver overholdt – og de ting skylder man at melde klart ud, herunder sikre/følge op på, at alle har fået den nødvendige viden. Først der har man i min verden levet op til sit ledelsesansvar.

Det er måske lidt provokerende, men jeg prøver i grunden bare at argumentere for, at det er ikke et ”enten/eller”. Der vil altid være behov for et vist sæt af kendte regler også i en værdibaseret organisation – og disse regler skal af gode grunde være kendte af alle, der skal spille med. Ellers kan der ikke spilles. Eksempler på ”skal-emner” er fx IT-sikkerhed, ledelsestilsyn, tavshedspligt, medicinhåndtering, magtanvendelse osv.

Mange organisationer har oplevet, at netop arbejdet med værdier har gjort en stor forskel. Og mange mener også, at de kan påvise markante ændringer i form af blandt andet større åbenhed for forandringer, bedre service, bedre udnyttelse af ressourcer, en mere fokuseret praksis, og flere tilfredse medarbejdere og kunder/borgere.

Men samtidig har lige så mange oplevet, at arbejdet med værdier er en proces, der kan være vanskelig at styre. De enkelte trin og resultatet er usikkert. Dertil kommer, at effekten kan være svær at dokumentere – i en tid, hvor effektmåling også sættes på dagsordenen.

Så hvad nu, hvis vi kombinerer den værdibaserede tilgang med den regelbaserede på ”skal-områderne”? Det er min påstand, at det er vejen frem – det er nemlig sjældent, at én rendyrket tilgang ordner alting.

Jeg har derfor besluttet mig for, at jeg fremover vil svare:

”Jo, der kan sagtens rulles obligatoriske kurser ud i en værdibaseret organisation – det skal der faktisk for, at spillet fungerer”.

Marianne Hvid
Direktør og grundlægger

Læs mere
Luk

Destinationsportalen udvides

15/06/2017 - Heike Schøber

Destination Sønderjylland udbygger med endnu et modul – denne gang i emnet “Forretningsudvikling”. Modulet bliver udviklet målrettet turismeaktører, og vil blive en kombination af undervisning og praksis, hvor aktørerne undervejs udarbejder sin egen forretningsplan. Spændende projekt :-)

Læs mere
Luk

Vi byder velkommen til kommune nummer 33 – Ballerup

14/06/2017 - Heike Schøber

Vi kan næsten ikke få armene ned, og vi glæder os meget til at samarbejde med også Ballerup Kommune.

Center for Social og Sundhed har valgt at implementere medicinhåndteringskonceptet, og vi er allerede i gang med de indledende øvelser.

Læs mere
Luk

Velkommen til kommune nummer 32 – Skive!

12/06/2017 - Heike Schøber

Vi har netop indgået en samarbejdsaftale med Skive Kommunes Pleje og Visitations afdeling – og vi byder dermed Skive velkommen som den 32. kommune i vores portefølje.

Vi glæder os meget til samarbejdet!

Læs mere
Luk

Ledelsestilsyn som e-learning

06/06/2017 - Heike Schøber

Så blev det meget efterspurgte e-learning-kursus i ledelsestilsyn klar som konceptkursus. Assens Kommune er gået foran, og nu er det muligt for landets øvrige 97 kommuner, at få fingre i kurset.

Læs meget mere om kurset lige her.

 

Læs mere
Luk

Velkommen til Bornholms Regionskommune – nummer 31 i rækken

16/05/2017 - Heike Schøber

Vi er glade og stolte over, at Bornholms Regionskommune har valgt os som samarbejdspartner på et nyt udviklingsprojekt. Sammen skal vi udvikle et e-learning-modul i emnet ’Målrettet støtte’. Det skal bidrage til, at medarbejderne i Center for Handicap og Psykiatri bliver i stand til at formulere mål og indgå i den beskrevne målproces, når der fremover skal udredes efter ICF-metoden.

Vi glæder os til samarbejdet – og en tur til Bornholm i nær fremtid :-)

Læs mere
Luk

E-learning på vej til de danske revisorer…

04/05/2017 - Heike Schøber

Vi er blevet udvalgt som leverandør af Patent- og Varemærkestyrelsen til at producere to e-learning-moduler i emnet ”IPR – immaterielle rettigheder” målrettet de danske revisorer.

Vi er både glade og stolte – glæd jer revisorer!

Læs mere
Luk

Risikobaserede tilsyn med ro i maven!

04/04/2017 - Heike Schøber

I vores nyhedsbrev fra april måned sætter vi fokus på risikobaserede tilsyn, e-learning-moduler til både senior- og socialområdet – samt vores samarbejde inden for hygiejne med COK. Du kan også læse om vores fine samarbejde med Tønder Kommune og udvikling samt effekt af deres e-learning-kursus i magtanvendelse.

Se nyhedsbrevet her

Læs mere
Luk

God artikel om historien bag Guide2know

20/03/2017 - Heike Schøber

Sønderborg Ugeavis har taget initiativ til, at skrive en rigtig fin artikel om historien bag Guide2know.

Læs artiklen fra Sønderborg Ugeavis lige her.

Læs mere
Luk

Læringsforløb med COK – grundlæggende infektionshygiejne

09/03/2017 -

Vi er meget stolte af, at COK har valgt os, som samarbejdspartner til deres læringsforløb om grundlæggende infektionshygiejne. Vi leverer e-learning-delen, og COK serverer det i et sammensat læringsforløb, som er målrettet medarbejdere i hjemmeplejen og på plejehjem. Det er muligt, at søge kompetencemidler fra Den Kommunale Kompetencefond til deltagelse i læringsforløbet.

Læs meget mere om forløbet lige her: www.cok.dk/infektionshygiejne

 

 

Læs mere
Luk

Jobcenter Sønderborg går foran med borgerrettet e-learning

06/03/2017 - Heike Schøber

Vi har længe gerne villet i gang med e-learning rettet mod borgerne, og det skal vi nu. Sammen med Jobcenter Sønderborg skal vi bl.a. udvikle moduler i, hvordan man laver et godt CV på Jobnet herunder skriver en god ansøgning.

Læs mere
Luk

Velfærdsteknologi-koncept er på vej

02/03/2017 - Heike Schøber

Nu kommer der endelig et koncept på det efterspurgte emne “Velfærdsteknologi”. Vi har i dag indgået en samarbejdsaftale med Sundhed og Ældre i Herning Kommune. Vi skal sammen udvikle et basis-e-learning-modul til plejepersonalet og bygge ovenpå med et tilhørende digitalt produktkatalog over kommunens specifikke velfærdsteknologi-produkter.
Når det hele er testet og i drift, vil landets øvrige kommuner kunne få tilpasset både e-learning-modul og produktkataloget til egne forhold.

Læs mere
Luk

Norddjurs Kommune gør klar til magtanvendelsesmodulet…

13/01/2017 - Heike Schøber

Vi har netop indgået en samarbejdsaftale med Norddjurs Kommune på magtanvendelseskonceptet.

Norddjurs udvider magtanvendelsesmodulet med et emne omkring §137 – Domsanbragte, og vi glæder os naturligvis over det udvidede samarbejde!

Læs mere
Luk

Velkommen til kommune nummer 30 – Albertslund!

02/01/2017 - Heike Schøber

Det er med stolthed, at vi kan byde velkommen til Albertslund Kommune – som er den 30. kommune i vores portefølje.

Vi har netop indgået en samarbejdsaftale omkring medicinmodulerne – og vi glæder os til levere nogle lækre moduler i løbet af 2017.

Læs mere
Luk

Tønder gør klar til fokus på i-sikkerhed…

19/12/2016 - Heike Schøber

Vi har netop indgået endnu en samarbejdsaftale med Tønder Kommune – denne gang skal vi i fællesskab udvikle et modul i i-sikkerhed.

Vi glæder os over det udvidede samarbejde, og ikke mindst til at levere et lækkert modul i 2017.

Læs mere
Luk

Gevinst ved e-learning – invester i 2016 og høst i 2017

15/12/2016 - Heike Schøber

I denne måneds nyhedsbrev til bl.a. velfærdsområdet – stiller vi skarpt på fortællinger om e-learning fra den virkelige verden.
Der er store gevinster at hente ved at benytte e-learning, som kompetenceudviklingsværktøj. Læs med i nyhedsbrevet, og bliv klogere på, hvad digital læring kan gøre for dig og din organisation.

Se nyhedsbrevet her.

 

Læs mere
Luk

Svendborg udvider med medicinmoduler…

15/12/2016 - Heike Schøber

Så blev det Svendborgs tur til at hoppe ombord i medicinmodulerne – vi glæder os over det udvidede samarbejde, og ser frem til i fællesskab at udvikle nogle lækre moduler i 2017.

Læs mere
Luk

Velkommen til Faaborg-Midtfyn Kommune!

09/12/2016 - Heike Schøber

Så blev det Faaborg-Midtfyn Kommunes tur til at prøve kræfter med e-learning.

Vi har netop indgået en samarbejdsaftale omkring medicinhåndteringsmodulerne. Vi glæder os til samarbejdet, og til at levere nogle lækre moduler i 2017.

Læs mere
Luk

Egedal Kommune gør klar til medcinmodulerne

11/11/2016 - Heike Schøber

Så har vi indgået en ny samarbejdsaftale med Egedal Kommune – denne gang er det medicinmodulerne, der rulles ud i løbet af 2017.

Vi glæder os over endnu et samarbejde – og ikke mindst til at levere nogle lækre medicinmoduler.

 

Læs mere
Luk

Partnerskab på risikostyringsområdet

08/11/2016 - Heike Schøber

Guide2know og Langmach Ribe har indgået partnerskab omkring udvikling, salg og drift af digital læring indenfor risikostyringsområdet. Langmach Ribe er ejet af Ivan Langmach Jacobsen, og er en rådgivningsvirksomhed inden for områderne bygning, brand, sikring og personsikkerhed, med fokus på at styre og nedbringe risici.

I dag tog Ivan og Marianne hul på arbejdet med drejebøgerne til et risikostyringsmodul til landets kommuner. Modulet forventes at være klar i løbet af foråret 2017, og er i øvrigt et resultat af en idégenerering mellem Tønder Kommune og Langmach Ribe. Tønder Kommune deltager som pilotkommune, og det betyder bl.a., at de er med til at sikre, at indholdet får den helt rette kommunale kontekst.

Vi glæder os til samarbejdet og ikke mindst til, at vi herigennem kan være med at levere endnu et målrettet produkt til landets kommuner.

 

Fra venstre indehaver af Langmach Ribe, Ivan Langmach og indehaver af Guide2know, Marianne Hvid
Fra venstre indehaver af Langmach Ribe, Ivan Langmach og indehaver af Guide2know, Marianne Hvid
Læs mere
Luk

Assens Kommune går foran med økonomimodul

05/11/2016 - Heike Schøber

Vi har indgået samarbejdsaftale om udvikling af et økonomimodul til de budgetansvarlige og deres assisterende. Det vil indeholde emner om, hvordan penge omgås i kommunen, ledelsestilsynet og de kontroller, der i den forbindelse skal udføres. Modulet får med stor sandsynlighed potentiale til spredning, og det er derfor planen, at det udbydes som konceptkursus i løbet af 2017.

Vi glæder os over det udvidede samarbejde med Assens Kommune og ikke mindst til, at vi lige om lidt også har et konceptprodukt til økonomiområdet.

Læs mere
Luk

Vi søger pilotkommuner til effektmåling…

03/11/2016 - Heike Schøber

I Guide2know får vi mange positive tilbagemeldinger på medicinhåndteringskonceptet – derfor vil vi nu gerne et spadestik dybere ved at sammenligne før- og eftermålinger. Vi søger lige nu to pilotkommuner der endnu ikke har prøvet kræfter med medicinmodulerne – og som samtidig har interesse i at lade sig måle. I samme ombæring har vi udviklet et regneark, der kan hjælpe med at få klarhed over om investering i e-learning giver “Return on Investment”. Læs mere i vores nyhedsbrev fra november 2016.

Se nyhedsbrevet her.

Læs mere
Luk

Kommunalt sygefravær er stigende!

31/10/2016 - Heike Schøber

I vores nyhedsbrev fra oktober måned 2016 målrettet HR-området sætter vi fokus på, at det kommunale sygefravær er stigende. Vi står klar med et grydeklart e-learning-koncept i god håndtering af sygefravær. Modulet er udviklet af ledere til ledere og kan være med til at sikre, at personaleledere hurtigt og effektivt bliver grundigt klædt på til at varetage opgaven.

Se nyhedsbrevet her.

Læs mere
Luk

Sønderborg Kommune tilføjer endnu et modul til deres portefølje

10/10/2016 -

Vi har endnu engang indgået en samarbejdsaftale med Sønderborg Kommune – og denne gang prøver de kræfter med e-learning-modulet i magtanvendelse.

Vi glæder os lige så meget denne gang – som første gang vi kunne byde Sønderborg Kommune velkommen!

Læs mere
Luk

Scandinavia – here we come

21/09/2016 - Heike Schøber

Vi skal levere vores første ordre til udlandet, og det er lidt stort for os. Det er til SalesForce1’s afdeling i Norge. SalesForce1 er en konsulentvirksomhed med speciale i salg og service, der hjælper virksomheder med at forbedre resultater og eksekvere succesfulde salgsstrategier.

Vi glæder os til samarbejdet!

Læs mere
Luk

Ses vi den 26. september på KL’s ældrekonference?

14/09/2016 - Marianne Hvid

Igen i år er Guide2know at finde på KL’s ældrekonference og helt aktuelt, er vi i gang med at producere de første moduler til et sårkoncept, som vi udvikler i samarbejde med førende sårspecialister. Alle 10 sårmoduler rulles ud til kommunerne ved årets udgang.

Kig forbi vores stand – og bliv meget klogere på digital læring inden for det kommunale velfærdsområde.

Vi ses!

Læs mere
Luk

Bruger – Hjælper Formidlingen sender 1.500 på medicinkursus

13/09/2016 - Heike Schøber

Type2dialogs e-learning-modul ”Sikker medicin i praksis” – som vi er teknisk underleverandør på – rulles nu ud hos Bruger-Hjælper Formidlingen til i alt 1.500 vikarer.

Spændende projekt, som vi glæder os til at følge.

Se klip fra modulet på Type2dialogs hjemmeside her.

Læs mere
Luk

Vesthimmerland Kommune går ombord i magtanvendelse!

08/09/2016 - Heike Schøber

Så er der gang i et nyt samarbejde med Vesthimmerland Kommune – de har netop indgået en samarbejdsaftale på magtanvendelseskonceptet.

Vi glæder os til – at producere endnu et e-learning-modul til dem.

Læs mere
Luk

Ny samarbejdsaftale i Vejen Kommune

07/09/2016 - Heike Schøber

Vejen Kommune er netop gået ombord i drejebøgerne til i-sikkerhedskonceptet – og ved årets udgang rulles modulet ud i Kommunen.

Vi er stolte af, at Vejen endnu engang har valgt os, som samarbejdspartner på deres digitale læringsmoduler!

Læs mere
Luk

Velkommen til Tårnby Kommune

05/09/2016 - Heike Schøber

Så kan vi byde den 28. kommune velkommen ombord – og vi glæder os til samarbejdet med Tårnby Kommune.

Læs mere
Luk

Så er pilotkommunerne til de kommende sårmoduler på plads!

05/09/2016 - Heike Schøber

Så kom den sidste pilotkommune med ombord – og det glæder os, at både Jylland og Sjælland er repræsenteret.

I Jylland er det Vesthimmerland Kommune, der vil bidrage med en kommunal vinkel – og på Sjælland vil det være Tårnby Kommune der kommer med input.

Vi ser frem til samarbejdet!

Læs mere
Luk

Velkommen til Syddjurs Kommune

29/08/2016 - Heike Schøber

Vi er stolte af at kunne byde Syddjurs Kommune velkommen som kunde – Syddjurs Kommune har købt medicinhåndteringsmodulerne.

Vi glæder os meget til samarbejdet!

Læs mere
Luk

Nye mediegrafikerelever

08/08/2016 - Anne Mette Christensen

Vi har pr. 8. august 2016 udvidet vores produktionskapacitet med to nye mediegrafiker-elever. Stort velkommen til Anders Kibbel og Per Christensen.

Læs mere
Luk

Type2dialog lancerer “Sikker medicin i praksis”

27/06/2016 - Heike Schøber

E-learning-modulet “Sikker medicin i praksis” er 100 % skræddersyet til handicapområdet – Guide2know er teknisk leverandør.

Læs mere her.

 

Læs mere
Luk

Nyt sårkoncept – vi søger pilotkommuner!

11/05/2016 - Malene Lykke

Guide2know udvikler i samarbejde med ledende specialister i sårbehandling en komplet serie e-learning-moduler på sårområdet. Modulerne er klar til brug allerede fra efteråret 2016. Vi vil sikre, at niveau, sprogbrug og omfang er afstemt til den kommunale verden, og vi har i den forbindelse brug for kvalificerede kommunale medspillere. Derfor søger vi pilotkommuner til sårkonceptet, er det jer?

Se nyhedsbrevet her.

Læs mere
Luk

Ny e-learning-konsulent og projektkoordinator

01/05/2016 - Marianne Hvid

Vi har pr. 1. maj 2016 ansat Heike Schøber som e-learning-konsulent og projektkoordinator på det kommunale område. Velkommen til Guide2know!

Læs mere
Luk

Klar… parat… magtanvendelse som e-learning …start !

16/03/2016 - Malene Lykke

I dette nyhedsbrev præsenteres du for et nyt konceptkursus i magtanvendelse, hvor fokus er at samle massiv basisviden, og styrke færdighederne inden for området. Samtidig stifter du bekendtskab med nye sundhedsfaglige praksismoduler: kateterpleje og kompression i samarbejde med Haderslev kommune samt sårmoduler udviklet i samarbejde mellem Guide2know, overlæge Rolf Jelnes og kliniske specialistsygeplejersker i sårbehandling.

Se nyhedsbrevet her.

 

Læs mere
Luk

Sundhedsfaglige praksismoduler – kateterpleje og kompression

23/02/2016 - Anne Mette Christensen

Haderslev Kommune udvikler nu to sundhedsfaglige e-learning-moduler med Guide2know – et om kateterpleje og et om kompression. I øvrigt de to første moduler i en planlagt række af sundhedsfaglige praksismoduler.

De to moduler vil endvidere blive udbudt som konceptkurser til andre organisationer i foråret 2016. Vi glæder os til at gå om bord i projektet!

Læs mere
Luk

Magtanvendelse – nyt konceptkursus

22/02/2016 - Anne Mette Christensen

Vi har sammen med Tønder Kommune udviklet et e-learning-kursus i magtanvendelse, og det udbydes nu som koncept.
Kurset sikrer, at alle medarbejdere har den samme referenceramme og får en massiv grundviden. Det giver tryghed i hverdagen og styrker samtidig retssikkerheden for de svage borgere.

Se mere her.

 

Læs mere
Luk

Opgradering af Destinationsportalen

20/01/2016 - Marianne Hvid

Destinationsportalen er en læringsportal til det sønderjyske turismeerhverv, som indeholder forskellige læringsmoduler i blandt andet det gode værtskab. Det er Destination Sønderjylland, der står bag portalen, og de samarbejder med os om alt det tekniske og e-læringsmæssige. Indholdet skal nu opgraderes så det fremover også kan afvikles på iPads mv.

I samme ombæring skal vi revidere læringsmodulerne, og vi skal udvikle et helt nyt modul i emnet ”Værtskabeligt mersalg”. Det hele skal være klar til sæsonstart 2016.

Denne portal er et super godt bud på, hvordan et helt erhverv kan blive servicetrænet hjemme hos sig selv – og så er værtskab/god service jo bare et af vore egne yndlingsemner – så vi glæder os!

Læs mere
Luk

Tillykke til vores nyudlærte mediegrafiker!

04/01/2016 - Anne Mette Christensen

Et stort tillykke til vores nyudlærte elev, Pernille Surlykke Grünberger – der nu med stolthed kan kalde sig for mediegrafiker.

 

Læs mere
Luk

Velkommen til Vallensbæk Kommune

16/12/2015 - Malene Thyssen

Midt i juletravlheden er vi stolte af nu også at kunne byde Vallensbæk Kommune velkommen som kunde. Vallensbæk har netop indgået en samarbejdsaftale på et i-sikkerhed-koncept.

Vi glæder os meget til samarbejdet!

Læs mere
Luk

Velkommen til Politiet

09/12/2015 - Malene Thyssen

Vi har indgået en samarbejdsaftale med Nordjyllands Politi med mulighed for senere udrulning til de øvrige organisationer i Dansk Politi.

Vi glæder os meget til at servicere også denne gren af det offentlige!

Læs mere
Luk

Guide2know opfylder drømme

29/10/2015 - Malene Lykke

Få konverteret eksisterende e-learning-moduler så de kan afvikles på mobile enheder som eksempelvis iPad.

Se nyhedsbrevet her 

Læs mere
Luk

Velkommen til Hedensted Kommune

28/09/2015 - Malene Thyssen

Vi er stolte af at kunne byde Hedensted Kommune velkommen som kunde – Hedensted Kommune har indgået en samarbejdsaftale på et i-sikkerheds-koncept.

Vi glæder os meget til samarbejdet!

Læs mere
Luk

Guide2know på KL’s Ældrekonference 2015

28/09/2015 - Malene Thyssen

Guide2know deltog igen i år på KL’s Ældrekonference, hvor vi som altid mødte mange kendte ansigter som allerede bruger vores e-learning-kurser og er rigtig glade for samarbejdet. Vi fik dog også mange gode snakke med nye interessenter, som ikke havde stiftet bekendtskab med vores produkter før.

Vi håber selvfølgelig at vores besøg på Ældrekonferencen har inspireret flere kommuner til at tage hul på e-learning-eventyret og udnytte alle de fordele det giver.

Læs mere
Luk

Ses vi på mandag? KL’s ældrekonferenece

17/09/2015 - Malene Lykke

Sammen vil vi sætte nye standarder for digitale læringmoduler til det kommunale velfærds-område.

Helt aktuelt står Type2dialog klar med digital hverdags læring i REHABILITERING, som de netop har udviklet i samarbejde med os.

Se nyhedsbrevet her

Læs mere
Luk

Partnerskab med Type2dialog

24/08/2015 - Malene Thyssen

Guide2know er stolte af at kunne afsløre, at vi er blevet udvalgt som Type2dialog’s digitale samarbejdspartner.

Type2dialog leverer effektive forandringsprocesser inden for sundhed, trivsel og arbejdsmiljø – og de har landets kommuner som primært fokusområde. Det samme har Guide2know, og derudover har vi rent værdimæssigt samme tilgang til tingene. Samarbejdet med vores nye “kollegaer” i Type2dialog er derfor en ren fornøjelse!

Det er fantastisk at opleve frugten af vores samarbejde og se, hvilken nærmest ny standard, vi sammen får sat for digitale læringsmoduler til det kommunale velfærdsområde.

Glæd jer.

 

Læs mere
Luk

Velkommen til Holbæk Kommune

17/08/2015 - Malene Thyssen

Vi er rigtig glade for at kunne byde Holbæk Kommune velkommen som kunde – Holbæk Kommune har indgået en samarbejdsaftale på et i-sikkerheds-koncept.

Vi glæder os meget til samarbejdet!

Læs mere
Luk

Velkommen til Assens Kommune

16/08/2015 - Malene Thyssen

Vi jubler endnu engang, da vi nu også kan byde Assens Kommune velkommen som kunde – Assens Kommune har indgået en samarbejdsaftale på et i-sikkerheds-koncept.

Vi glæder os meget til samarbejdet!

Læs mere
Luk

Velkommen til Horsens Kommune

19/05/2015 - Malene Thyssen

Vi er rigtig glade for at kunne byde Horsens Kommune velkommen som kunde – Horsens er kommune nr. 22 i Guide2know, de har indgået en samarbejdsaftale på et i-sikkerheds-koncept og vores LMS-løsning.

Vi glæder os meget til samarbejdet!

Læs mere
Luk

Velkommen til Egedal Kommune

22/04/2015 - Malene Thyssen

Vi er glade for nu også at kunne byde Egedal Kommune velkommen som kunde – Egedal har indgået en samarbejdsaftale på konceptet “introduktion af nyansatte”.

Vi glæder os til samarbejdet!

Læs mere
Luk

Fin artikel i FOA’s afdelingsblad

03/02/2015 - Malene Thyssen

Vejen Kommune har taget initiativ til en fin artikel om værdien af medicinhåndteringskurser som e-learning.

Læs artiklen i FOA’s afdelingsblad på side 13 her.

Læs mere
Luk

Flot artikel i Sygeplejersken nr. 1/15

19/01/2015 - dsr.dk

I artiklen “E-learning. En genvej til korrekt og sikker medicinhåndtering”, fortæller sygeplejerske og udviklingskonsulent hos Sønderborg Kommune Kirsten G. Clausen, hvordan kommunen ved hjælp af e-learning har højnet kvaliteten af medicinhåndteringen.

Læs med her

Læs mere
Luk

Velkommen til Norddjurs Kommune

15/01/2015 - Malene Thyssen

Vi er stolte af at kunne byde kommune nummer 20 velkommen som kunde – Norddjurs Kommune har netop indgået en samarbejdsaftale på konceptet “introduktion af nyansatte”.

Vi glæder os meget til samarbejdet!

Læs mere
Luk

Velkommen til Herning Kommune

18/12/2014 - Malene Thyssen

Vi er glade for, at vi nu også kan byde Herning Kommune velkommen som kunde – Herning har netop indgået en samarbejdsaftale på konceptet “introduktion af nyansatte”.

Vi glæder os til samarbejdet, og ser frem til at levere et godt produkt!

Læs mere
Luk

Velkommen til Hillerød Kommune

18/12/2014 - Malene Thyssen

Det går forrygende i Guide2know, og vi kan nu også byde Hillerød Kommune velkommen – Hillerød har indgået en samarbejdsaftale på i-sikkerheds-konceptet og en tilhørende web-app.

Vi glæder os til opgaven og samarbejdet!

Læs mere
Luk

Er du juleklar?

15/12/2014 - Malene Lykke

Find ud af om du er juleklar i vores lille julequiz, og bliv certificeret julemester!

Se nyhedsbrevet her

Læs mere
Luk

Velkommen til Faxe Kommune

08/12/2014 - Malene Thyssen

Vi er glade for, at vi nu også kan byde Faxe Kommune velkommen som kunde hos os – Faxe har netop indgået en samarbejdsaftale på medicinhåndteringskonceptet.

Vi ser frem til samarbejdet!

Læs mere
Luk

Styr på hygiejnen – nemt og effektivt!

20/11/2014 - Malene Lykke

I dette nyhedsbrev kan du læse om vores nye konceptkursus i hygiejne – og få tips til hvordan I får succes med e-learning.

Se nyhedsbrevet her

Læs mere
Luk

Velkommen til Vesthimmerlands Kommune

30/10/2014 - Malene Thyssen

I dag kan vi byde Vesthimmerlands Kommune velkommen – Vesthimmerland har netop købt hele tre koncepter: “medicinhåndtering”, “introduktion af nyansatte” og “i-sikkerhed”.

Vi ser meget frem til projekterne, og glæder os over vores nye samarbejde!

Læs mere
Luk

Velkommen til Halsnæs Kommune

30/10/2014 - Malene Thyssen

I dag har vi fornøjelsen af at byde endnu en kommune velkommen, nemlig Halsnæs Kommune – Halsnæs har netop købt konceptet “introduktion af nyansatte”.

Vi glæder os til samarbejdet!

Læs mere
Luk

Guide2know udvikler hygiejne-moduler sammen med Sønderborg Kommune

18/09/2014 - Radio Als

Sønderborg Kommune sætter fokus på hygiejne, og har i den forbindelse udviklet e-learning-moduler i hygiejne i samarbejde med Guide2know.

http://radioals.dk/bedre-hygiejne-skal-hojne-sundheden

Læs mere
Luk

Velkommen til Kolding Kommune

10/09/2014 - Malene Thyssen

Det går forrygende i Guide2know – I dag kan vi byde velkommen til Kolding Kommune. De har netop købt konceptet “introduktion af nyansatte” til Seniordriftsområdet.

Vi glæder os til opgaven og det fremtidige samarbejde!

Læs mere
Luk

Velkommen til Randers Kommune

01/09/2014 - Malene Thyssen

Vi er stolte af at kunne byde velkommen til kommune nr. 14 i rækken! Randers Kommune har netop købt i-sikkerheds-konceptet.

Vi glæder os til samarbejdet!

Læs mere
Luk

Succes med e-learning – hvordan?

27/08/2014 - Marianne Hvid

Der findes mange e-learning-projekter, som aldrig blev den succes, de var spået til. Det er rigtig ærgerligt, når der både er ofret mange penge og gode ressourcer i udviklingsfasen. E-learning findes i mange afskygninger og kvaliteter, men til trods for at kvaliteten er i orden og kurset er tilpasset målgruppen, så kan det stadig gå galt hvis der ikke er styr på implementeringen og den daglige drift af kurset.

Succesen bliver aldrig større, end evnen til at få e-learningen integreret i hverdagen. Nogle af opgaverne kan automatiseres, men så er det desværre også slut med genvejene – det er dermed med e-learning, som det er med alt andet her i livet.

Vi vil derfor gerne hjælpe jer lidt på vej med tre gode råd. Det er ikke raketvidenskab – vi kan bare se, at det virker.

Ledelsen skal tage ansvar og følge op
Start med at tage en chef-beslutning – er kurset obligatorisk eller frivilligt? Hvis det er obligatorisk, lægger I det op i et LMS (et administrationssystem), hvor I kan administrere kurset og registrere brugen.
Tag så en beslutning om, hvilke personalegrupper der skal gennemføre kurset og hvor lang tid den enkelte medarbejder har til at gennemføre. Aftal procedurerne med de administrative medarbejdere, og sørg for at få løbende statistik på, hvordan det går. På den måde har I altid overblik over, om der er områder i organisationen, hvor e-learningen bliver nedprioriteret. Er det tilfældet, må den direkte personaleleder handle på situationen. I nogle organisationer er statistik på e-learning endda et fast punkt på chefgruppernes dagsorden – fx på lige fod med anden ledelsesinformation. Og i de organisationer ved vi, at de får stor værdi ud af deres e-learning-investering.

Walk the talk
Et eksempel – I har udviklet et e-learning-kursus, hvor I underviser nye medarbejdere i forskellige rutiner og arbejdsgange. Hvis introduktionskurset skal have succes, så skal den nye medarbejder opleve, at I er tro mod indholdet. Så hvis organisationen generelt er blevet lidt ”slap” i procedurerne, så brug lanceringen af det nye kursus, til at få genoprettet fokus. Et godt råd er derfor, at I beslutter, at også ”gamle” medarbejdere skal gennemføre kurset. De skal jo både vide og efterleve det, de nye bliver undervist i. Og gæt hvem de allerførste kursister så skal være – det er selvfølgelig LEDERNE.

E-learning skal være opdateret
Et e-learning-kursus skal være opdateret – i modsat fald mister medarbejderne hurtigt interessen. Få indbygget en evalueringsfunktion i kurserne, og gennemgå løbende tilbagemeldingerne. Sørg for at få revideret i tide, og glæd jer over at I med e-learning kun skal rette et sted.

Hvis I husker disse tre gode råd, når I skal implementere jeres e-learning, så er I rigtig godt på vej. God fornøjelse!

Læs mere
Luk

Velkommen til Svendborg Kommune

27/08/2014 - Malene Thyssen

Vi er glade for at kunne byde den 2. fynske kommune velkommen som kunde. Svendborg Kommune har købt i-sikkerheds-konceptet, og er dermed den 13. kommune i rækken af kunder.

Vi glæder os til samarbejdet!

Læs mere
Luk

Gode råd… er ikke dyre!

27/08/2014 - Malene Lykke

Læs om hvordan I får succes med e-learning og hvordan e-learning har været med til, at nedbringe fraværet i Sønderborg Kommune.

Se nyhedsbrevet her

Læs mere
Luk

Velkommen til Mariagerfjord Kommune

10/07/2014 - Malene Thyssen

Vi er stolte af at kunne byde den første nordjyske kommune velkommen som kunde – Mariagerfjord Kommune har købt  medicinhåndteringskonceptet.

Vi glæder os til samarbejdet!

Læs mere
Luk

Velkommen til Haderslev Kommune

03/07/2014 - Malene Thyssen

Vi er stolte af at kunne byde kommune nummer 11 velkommen som kunde – Haderslev Kommune har købt medicinhåndteringskonceptet.

Vi glæder os til samarbejdet!

Læs mere
Luk

Guide2know søger frontend-udvikler

02/07/2014 - Malene Thyssen

Vi har fået rigtig travlt, og søger derfor en ny frontend-udvikler. Du skal være serviceminded og være lidt af en kodehaj. Så kunne du tænke dig at være vores nye kollega, så læs mere om stillingen her, og send os en ansøgning.

Læs mere
Luk

Velkommen til projekt Best Brains

30/06/2014 - Malene Thyssen

Projektet “Best Brains” har udvalgt Guide2know til at producere en række digitale læringsformidlinger, som skal være med til at sprede projektets erfaringer på en let tilgængelig og praksisnær måde.

Vi glæder os til samarbejdet!

Læs mere
Luk

Velkommen til Nyborg Kommune

30/06/2014 - Malene Thyssen

Vi er glade for at kunne byde Nyborg Kommune velkommen. I Nyborg har Pleje- og Omsorg købt medicinhåndteringskonceptet.

Vi glæder os til samarbejdet!

Læs mere
Luk

Mød os på KL’s Ældrekonference

06/06/2014 - Malene Thyssen

Vi har netop booket en stand på KL’s ældrekonference den 30. september 2014.

Konferencen er for alle med interesse for det kommunale ældreområde – vi er selvfølgelig til stede på konferencen, og viser vores brugervenlige e-learning-moduler i blandt andet medicinhåndtering.

Læs mere
Luk

Så kører bussen med e-learning til de danske kommuner

20/05/2014 - Malene Lykke

Konceptkurser – din vej til korrekt medicinhåndtering. Se også vores 19 moduler i anatomi.

Se nyhedsbrevet her

Læs mere
Luk

Stand på KL’s sociale temamøde

27/04/2014 - Marianne Hvid

Yes, vi fik en stand på KL’s sociale temamøde! Og vi vil selvfølgelig være i topform –  som altid :)

Vi glæder os til at få mange gode snakke om mulighederne for at effektivisere og kvalitetssikre via e-learning. Som aktuelt emne vil vi bl.a. have vores medicinhåndteringscase med. Vi håber mange slår et smut forbi vores stand.

Der er meget mere om temamødet på KL’s hjemmeside:
www.kl.dk

Læs mere
Luk

Velkommen til Tønder Kommune

31/03/2014 - Malene Thyssen

Vi er glade for at kunne byde Tønder Kommune velkommen – i Tønder har Pleje og Omsorg købt medicinhåndteringskonceptet.

Vi glæder os til samarbejdet!

Læs mere
Luk

Er du vores nye kollega?

18/01/2014 - Marianne Hvid

Guide2know har vokseværk, og vi søger derfor to nye kollegaer.

Koordinator med flair for tekstforfatning
Salgssupporter (deltidsstilling)

Din ansøgning med vedhæftet CV sendes til Marianne Hvid. Har du spørgsmål, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte Marianne på mobil 20 45 45 37. Ansøgningsfrist er snarest.

Vi glæder os til at kunne byde vores nye kollegaer velkommen!

Læs mere
Luk

Velkommen til Billund Kommune

08/01/2014 - Malene Thyssen

Vi er glade for at kunne byde Billund Kommune velkommen som kunde – Social og Sundhedsforvaltningen har købt  medicinhåndteringskonceptet.

Vi glæder os til samarbejdet!

Læs mere
Luk

Velkommen til Aarhus Kommune

23/12/2013 - Malene Thyssen

Aarhus Kommune er nu også blandt vores kunder – Her er det Sundhed og Omsorg som har købt medicinhåndteringskonceptet.

Vi glæder os til at levere et super produkt!

Læs mere
Luk

Velkommen til Næstved Kommune

20/12/2013 - Malene Thyssen

Vi kan nu byde velkommen til vores første sjællandske kommune – nemlig Næstved Kommue, hvor Center for Ældre har købt  medicinhåndteringskonceptet.

Vi glæder os til samarbejdet!

Læs mere
Luk

Velkommen til Vejen Kommune

18/12/2013 - Malene Thyssen

Vi er glade for at kunne byde Vejen Kommune velkommen som kunde hos os – Social & Ældre har købt medicinhåndteringskonceptet.

Vi glæder os til samarbejdet!

Læs mere
Luk

Et juleeventyr

11/12/2013 - Malene Lykke

Guide2know ønsker alle rigtig glædelig jul, med et lille juleeventyr.

Se nyhedsbrevet her

Læs mere
Luk

Guide2know har fået vokseværk

16/11/2013 - Malene Lykke

I foråret 2013 udarbejdede vi en ambitiøs vækstplan, som blev godkendt af Vækstfonden. Vækstplanen skal understøtte vores fortsatte udvikling, og har allerede nu resulteret i spændende tiltag, som vi gerne kort vil præsentere dig for…

Se nyhedsbrevet her

Læs mere
Luk

Måske nåede du ikke…

10/10/2013 - Malene Lykke

…forbi Guide2knows stand til Træfpunkt Human Resources® 2013?

Du ved sikkert, at digitalisering og innovation er vejen frem,
og her kan du blive klogere på under 2 minutter…

Se nyhedsbrevet her

Læs mere
Luk

Vinderne af weekendophold på HR-messen

04/10/2013 - Marianne Hvid

Blandt tilmeldingerne til vores nyhedsbrev, har vi trukket vinderne af de to weekendophold. De heldige blev:

Lone Daugaard Jepsen, Statoil Fuel & Retail A/S
Nønne Napstad, Advokatsekretærernes Uddannelsescenter

Gavekortene er på vej – Vi ønsker et godt ophold!

Læs mere
Luk

SOSU-dag

30/09/2013 - Marianne Hvid

SOSU-dag den 7. november 2013 i Aabenraa

Guide2know er med på en stand, hvor vi fortæller om vores nyudviklede anatomi-moduler. Sæt X i kalenderen – der kommer mere information om denne dag inden længe. Arrangementet foregår på Social- og Sundhedsskolen Syd.

http://www.sosu-syd.dk

Læs mere
Luk

ErhvervsKvinder

30/09/2013 - Marianne Hvid

23. oktober 2013 får vi besøg af ErhvervsKvinder, Sønderborg

ErhvervsKvinder er et af Danmarks største og førende netværk for ambitiøse, indflydelsesrige og karriereorienterede kvinder. Er du ikke ErhvervsKvinde, har du mulighed for at deltage som gæst – så hold dig ikke tilbage. Denne aften deler vi ud af vores viden omkring digital læring, og der vil blive rig mulighed for at stille spørgsmål og dele erfaringer med alle fremmødte.

Vi er i vores lokaler på Perlegade 9, 3.

http://www.erhvervskvinder.dk

Læs mere
Luk

HR-messe

30/09/2013 - Marianne Hvid

2. og 3. oktober 2013, HR-messe Øksnehallen, København

DANSK HR åbner i samarbejde med IBC Euroforum endnu engang dørene til Danmarks største og vigtigste HR-messe, Træfpunkt Human Resources® i Øksnehallen i København.

Guide2know er der – du finder os på stand 80.

I 2012 blev messen besøgt af mere end 2200 HR- og personaleansvarlige, som udover at besøge selve udstillingen med mere end 140 udstillere, som alle udstillede services og produkter inden for HR og personaleudvikling, også kunne besøge de tre aktivitetsområder: Keynotes Corner, Speakers Corner og Power Corner.

http://www.danskhr.dk/traefpunkt-hr

Læs mere
Luk

E-learning har været med til at nedbringe sygefraværet

25/09/2013 - Marianne Hvid

Sønderborg Kommune lå i 2011 på en 72. plads på listen over kommunernes sygefravær. Det besluttede de sig for at gøre noget ved.

Der blev indgået en samarbejdsaftale mellem ledere og medarbejdere, og de fælles retningslinjer blev blandt andet udgivet i en lille pjece, som blev delt ud til alle. Men også i Sønderborg sker det, at en pjece lige så stille finder vej hen i en bunke med andre pjecer, som skal læses en dag, hvor der er tid. Og ja, så kommer pjecen i konkurrence med alt muligt andet, og med tiden er der risiko for, at den bliver glemt.

Lederne har en opsøgende og aktiv rolle i samarbejdsaftalen, og det blev derfor besluttet, at alle ledere skulle undervises i god håndtering af sygefravær. Lederne har en travl hverdag, og det var oplagt at tænke i alternativer til de traditionelle fremmødekurser. Pjecens indhold blev forvandlet til god e-learning, og det kursus fik vi i Guide2know æren af at udvikle.

Direktionen besluttede, at kurset var obligatorisk for alle kommunens godt 300 ledere. Kurset blev lagt op i et LMS og der var løbende opfølgning. Lederne gav både kurset og den effektive metode rigtig gode tilbagemeldinger.

E-learning-kurset var én af i alt tre indsatser. Sønderborg Kommune ligger nu på en 19. plads på sygefraværslisten – succesen er i hus!

Læs mere om kurset i god håndtering af sygefravær her

Læs mere
Luk

5 grunde – derfor skal du vælge e-learning

22/04/2013 - nettet.nu

Når du gerne vil have at medarbejderne i din virksomhed får mere viden, og det bliver gjort på en effektiv og lønsom måde, så er der ingen vej uden om e-learning.

http://nettet.nu/5-grunde-derfor-skal-du-vaelge-e-learning.htm

Læs mere
Luk

E-learning erstatter foredrag og lærebøger

06/10/2012 - Aarhus Universitet

I nogle fag bruges tiden bedre på praktiske færdigheder, og studerende kan bedre huske teorien, når det sker gennem interaktive værktøjer, mener AU-professor Erik Sloth. Han er en af initiativtagerne til et nyt e-læringskursus på medicinuddannelsen i Aarhus.

Læs med her

Læs mere
Luk

Hvert femte firma bruger e-learning

08/05/2012 - Berlingske Business

En e-learning-undersøgelse blandt 285 danske virksomheder. Hver femte virksomhed anvender e-learning, og 35 % overvejer at indføre det. E-learning anvendes primært af virksomheder til kompetenceudvikling af medarbejderne, men 40 % har også indført e-learning over for deres kunder, og 15 % anvender det til deres leverandør.

http://www.business.dk/digital/hvert-femte-firma-bruger-e-learning

Læs mere
Luk

Myter om e-læring

04/12/2008 - itu.dk

I de seneste år har der været stort fokus på, hvordan IT kan bruges som et værktøj til at digitalisere traditionel kursusvirksomhed og kompetenceudvikling i organisationer og virksomheder. Der er ingen tvivl om, at der ligger et meget stort potentiale i dette univers, men e-læring er mere end det.

http://www.itu.dk/people/lofvall/elearningmyter.pdf

Læs mere
Luk

Skyd genvej med e-læring

29/06/2008 - danskekommuner.dk

E-læring giver mulighed for, at kommunerne kan få langt flere medarbejdere på kursus for billige penge med mindre tidsforbrug og bedre resultater. Derfor er e-læring en genvej til mere og bedre efteruddannelse.

http://www.danskekommuner.dk/Artikelarkiv/2008/Magasin-26/Analyse-skyd-genvej-med-e-laring

Læs mere
Luk