Tankerne bag kurserne

Individuelle løsninger

Vi udvikler altid kurserne sammen med vores kunder, og vi er specialister i individuelle løsninger. Vi designer hver gang en kursusplatform, som passer målrettet til opgaven.

Brugervenlighed

Vi lægger stor vægt på, at kursisten inviteres ind i et læringsmiljø, som er brugervenligt. Det vil blandt andet sige, at det skal være let at overskue og let at anvende – og designmæssigt serveres så indbydende, at man får lyst til at gå i gang. Et e-learning-kursus skal være en positiv oplevelse.

Kurser med variation

Vi tænker i variation, og der veksles gerne mellem formidling, refleksion og opgaveløsning med mulighed for at hente supplerende ekstra viden – hele vejen med respekt for de forskellige læringsstile. Vi gør en dyd ud af, at billeder, illustrationer og animationer underbygger budskaberne, og vi anvender gerne jeres egne illustrationer på de områder, hvor I bruger noget bestemt. Genkendelighed til hverdagen giver rigtig god mening.

Kurser uden tracking

Kurserne kan leveres som stand-alone-kurser. Det betyder, at de kan afvikles fra en hjemmeside eller fx et intranet og at kurserne dermed ligger til fri afbenyttelse. Ved denne løsning kan I ikke følge med i, hvem der tager kurserne, og hvordan kursisterne klarer sig.

Kurser med tracking

Hvis I gerne vil følge med i, hvordan det går, så skal kurserne lægges op i et LMS (et administrationssystem). Har I selv et SCORM-kompatibelt LMS, leverer vi kurserne som SCORM-pakke. Denne pakke uploader I i jeres LMS, og kurset er klar til brug. Har I ikke et LMS, men ønsker at kunne følge kursisterne, så kan vi stille vores LMS til rådighed.