Vi er nu medlem af Welfare Tech

27-03-2018 - Marianne Hvid

Welfare Tech er en medlemsbaseret klyngeorganisation for sundhed og velfærdsteknologi. De arbejder på den ene side for at opbygge nye forretningsområder, som bidrager til vækst og nye arbejdspladser i den private sektor - og på den anden side arbejder de for, at nye løsninger, produkter og metoder bidrager til bedre offentlig serviceydelser, bedre arbejdsmiljø og realisering af effektiviseringseffekter i social- og sundhedssektoren.

Det passer rigtig godt til vores fokus. Vi glæder os til samarbejdet 😊