Vi har fået ISAE 3000 erklæring

30-04-2019 - Marianne Hvid

Vi har endelig modtaget vores revisorerklæring om overholdelse af databeskyttelsesforordningen (GDPR)

Vi har lige modtaget vores erklæring – ISAE 3000 Verified by REVI-IT – som resultat af en udført IT-revision. Revisorerne har kigget på, om vi overholder databeskyttelsesforordningen (GDPR) og den tilhørende databeskyttelseslov i rollen som databehandler.

Og ja, det gør vi. Er vi stolte? – ja, helt vildt.

Opfyldelse af GDPR-reglerne er ikke bare noget, man lige gør – og slet ikke, når man som os også er systemleverandør til de danske kommuner. Der følger meget med. 

Stor tak til Heidi og Jeppe for at have båret os igennem processen.