Digitalt læringsmodul i de 12 sygeplejefaglige problemområder

Vi er i fuld gang med at udvikle et basismodul om de 12 sygeplejefaglige problemområder.

I vejledningen om de sygeplejefaglige optegnelser står, at ”det som minimum skal fremgå af journalføringen om den sygeplejefaglige pleje og behandling, at der er taget stilling til, om patienten har potentielle og/eller aktuelle problemer indenfor de 12 sygeplejefaglige problemområder”.

I praksis vil det ofte være en sygeplejefaglig person, der laver denne faglige stillingtagen.

Det kræver en vis sygeplejefaglig viden for at kunne vurdere områder som funktionsniveau, bevægeapparatet, hud og slimhinder, respiration, smerter og udskillelse af affaldsstoffer osv.

I store dele af sundhedsvæsnet fx på sygehuse, plejehjem og i hjemmeplejen er der sygeplejefagligt personale til rådighed – men reglerne gælder jo fx også på de offentlige og private tilbud på handicap- og psykiatriområdet – og her er der ikke altid direkte adgang til sygeplejefagligt personale.

Og en ting er, at det er sygeplejefagligt personale, som tager stilling til områderne en gang hvert halve eller hele år – en anden ting er, at det ikke er gjort med det.

For at der kommer værdi ud af arbejdet med de 12 problemområder, er det mindst lige så vigtigt, at alle medarbejdere, der er i daglig kontakt med borgeren, er i stand til at observere, dokumentere og videregive viden til det sygeplejefaglige personale, når der løbende sker ændringer i borgerens tilstand.

Sagt med andre ord skal den ufaglærte sommerferievikar, SOSU-hjælperen, pædagogen og andre, som ikke har en sygeplejefaglig baggrund, derfor også have en basal viden om problemstillingerne for at kunne bidrage.

Det er denne basale viden, dette modul tager fat om. 


Modulet er klar til udrulning med udgangen af april 2020.

 

  Åbn produktblad (kommer snart)
  Bestil præsentation