Abonnementsmoduler

Læringsforløbet til ledigere borgere findes i en ”klar-til-brug-udgave” eller som et lokaltilpasset forløb med jeres lokale procedurer.

Den digitale undervisning erstatter ikke den personlige samtale - dets formål er at supplere og optimere den igangværende samtale. Jobrådgiveren kan i langt højere grad bruge sin faglighed i samtalen, fremfor fx skulle gennemgå hvad et CV skal indeholde.

Kundemoduler - inspirationsmateriale

Er du interesseret i at se, hvilke e-learning-moduler andre kunder har lavet målrettet beskæftigelsesområdet?