Digitalt læringskoncept i Jobnet-CV og ansøgninger

Hvordan kan I digitalisere indsatser på jobcentret?

Med digital læring i Jobnet-CV får du en effektiv løsning til at sætte ind overfor svingende kvalitet i Jobnet-CV’erne. Konceptet er målrettet ledige borgere, og det er let tilgængeligt for alle.

Ideen tager sit udspring i Sønderborg Kommune, hvor jobcentret oplever en stående udfordring med, at  lediges CV’er er af for svingende kvalitet. Det sender ikke de rette signaler til arbejdsgiverne, og det gør det svært at fremsøge de rette kandidater til konkrete stillinger og indsatser. Hertil kommer, at jobkonsulenterne bruger meget tid på at vejlede i netop udfyldelsen af Jobnet-CV’er.

Implementeringen af det digitale læringskoncept blev derfor startskuddet til at sætte ind på at få mere kvalificerede CV’er i databasen, herunder få frigjort noget tid hos jobkonsulenterne til mere individuel sparring – vi har fået positive tilbagemeldinger fra både konsulenter, ledelse og ledige borgere.

Konceptet består af følgende elementer:

  • Et obligatorisk modul i Jobnet-CV, der klæder den ledige på til at kunne udarbejde et fyldestgørende CV
  • Et frivilligt modul ”Den gode ansøgning/CV”, der er til de ledige, der er nysgerrige efter mere
  • Et internt modul til medarbejderne i Jobcentret, så de bliver klædt på til indsatsen
  • Et tilhørende administrationssystem (LMS), hvor forløbet bliver dokumenteret


Modulerne bliver alle afviklet via det tilhørende LMS, og det betyder, at I kan helt præcist følge med i hvem der har gennemført hvilket modul – og hvornår. Dette er en stor hjælp for jobkonsulenterne, fordi det giver mulighed for en målrettet opfølgning.

E-læring-modulerne er i øvrigt fuldspeakede og så brugervenligt opbygget, at alle kan være med – og det uanset læse- og IT-færdigheder.

   Se præsentationsfilm
  Åbn produktblad
  Bestil præsentation

"Vi bruger mere tid på dét, der føles rigtigt for borgeren"

Jobcenter Sønderborg har brugt Jobnet-CV læringskonceptet i et år, og det har resulteret i, at der er sket mærkbare forbedringer i forbindelse med bl.a. matches mellem virksomheder og borgere.

Vi har interviewet Rie Bramsen, teamleder hos Jobcenter Sønderborg. Hør hvilke erfaringer jobcentret har gjort sig på baggrund af et års forløb med det digitale læringskoncept.