Få jeres eget digitale læringsmodul

I er indholdseksperterne – vi bidrager med alt det andet.

I praksis holder vi et opstartsmøde, hvor du bliver sat ind i og gjort klar til processen. Herefter skriver arbejdsgruppen råmanuskripter til modulets emner.  Alt efter jeres behov, står vores fagkonsulenter og redaktører til rådighed gennem skriveprocessen.

Når manuskripterne er på plads, tager vi over og omsætter dem til drejebøger: 

  • Drejebøgerne bliver speaket
  • Hver drejebog bliver illustreret og animeret
  • Quizzer og øvelser bliver kodet
  • Udvikler en modulplatform efter jeres valgte designlinje


– og I får selvfølgelig det hele til gennemsyn, så I er sikre på, at indholdet stemmer overens med jeres forventninger.

  Bestil præsentation her
Byrådsportal

Byrådsportal

En portal målrettet de kommunale politikere, som indeholder en række praksisnære digitale formidlinger indenfor emner om fx økonomi og jura. Løsningen er et supplement til fx Kattegat-kurserne. Den bidrager til, at byrådsmedlemmerne altid har et opslagsværk lige ved hånden.

God tone

God tone

Sønderborg Kommune har udviklet et modul, der skal øge opmærksomheden hos os alle i organisationen i forhold til, hvilken adfærd der skal til for, at borgere og samarbejdspartnere opfatter kommunen og medarbejderne som professionelle.
 

Intro til nyansatte

Intro til nyansatte

I en stor organisation er der altid et flow af nyansatte medarbejdere, og det er en udfordring at sikre, at alle får en god introduktion. Via e-læring kan en stor del gøres digitalt, og det er både en engagerende og effektiv måde at onboarde på.

 

IT-sikkerhed

IT-sikkerhed

Det er bevist, at størstedelen af de databrud, der bliver anmeldt herhjemme, skyldes menneskelige fejl. I alle organisationer er derfor et behov for at få medarbejderne i alle led klædt på til en sikker data-adfærd. Vi skræddersyr indholdet, så det passer præcist til den enkelte organisation. 

Sygefravær

Sygefravær

Vi har udviklet en del moduler i håndtering af sygefravær målrettet de daglige ledere. Modulerne tager ofte afsæt i den enkelte organisations sygefraværspolitik og indeholder en række praksisnære emner – fx gode råd til afholdelse af sygefraværssamtaler.

Fælles om stress

Fælles om stress

Hillerød Kommune har via et omfattende projekt, skabt et fundament for at kunne italesætte stress og få et fælles sprog om emnet – og som et centralt element i projektet blev der udviklet et e-læringsmodul, som alle 4.500 medarbejdere skal gennemføre.
 

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø

Sønderborg Kommune har udviklet to moduler, som passer målrettet til den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Læringsmodulerne implementeres som en del af forløbet, og de frigør tid hos instruktøren til den mere case-baserede del af undervisningen.
 

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis

Et e-læringsmodul om projektledelse, hvis formål er at give en introduktion til god projektledelse herunder introducere til en række arbejdsværktøjer. Modulets faglige indhold er leveret af konsulenthuset Incento, der har en bred og lang erfaring med projektledelse bag sig.

Risikostyring

Risikostyring

Der bliver her sat fokus på operationel risikostyring og forebyggelse med det formål at kunne styre og minimere risici for bygningsskader, tab af værdier og driftsstop. Modulerne udbydes via vores samarbejdspartner Langmach Ribe.
 

Kontraktstyring

Kontraktstyring

Sønderborg Kommune fokuserer på kontraktstyring, og de har i den forbindelse udviklet tre moduler, der klæder kontraktejeren, kontraktansvarlig og indkøbsansvarlig på ift. kontrakter. Modulerne giver bl.a. overblik over forskellige værktøjer, der er til rådighed.

Værtskab

Værtskabsmoduler

En serie hands-on moduler udviklet til turistbranchen, hvor der stilles skarpt på kunsten i at udøve det gode værtskab. I serien er der følgende moduler: ”Værtskabs basis”, ”Værtskab og kultur”, ”Værtskabeligt mersalg”, ”Gode telefonvaner” og ”Værtskabelige mails”.

Ledelsestilsyn

Ledelsestilsyn

Med e-læring i ledelsestilsyn får den budgetansvarlige og deres medhjælpere en gennemgang af, hvilke regler og krav der skal følges, herunder hvordan ledelsestilsynet og kontrollerne skal udføres i praksis.