Arbejdsmiljø – supplerende digitale læringsmoduler til den lovpligtige uddannelse

Supplerende e-learning-moduler til den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er en nem og effektiv metode til at kickstarte den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse eller vedligeholde samme. De to moduler passer målrettet ind i den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Implementeres de i forløbet, frigøres der undervisningstid hos instruktøren til ekstra træning og fokusering på processer. Modulerne kan endvidere stå alene, og fx anvendes til tillidsrepræsentanter og andre medlemmer af MED-systemet, som har brug for basisviden. Sidst men ikke mindst er modulerne velegnede til alle, som har brug for at vedligeholde og løbende genopfriske sin arbejdsmiljøuddannelse.

Modulerne er fuldspeaket og pædagogisk illustreret, der er øvelser og quizzer undervejs, og det er nemt at gå til for alle. Vi tilpasser modulerne, så det passer præcist til jeres organisation og jeres arbejdsmiljøuddannelse.

  Åbn produktblad
  Bestil præsentation