Digitalt læringsmodul – introduktion til nyansatte

Vi har alle et ønske om, at nye medarbejdere får et godt og ensartet introduktionsforløb. Udfordringen er bare hvordan det kan lykkes i en stor organisation, hvor der naturligt også er et stort personalegennemløb.

Mange forsøger sig med velkomstdage, men må ofte konstatere, at der er for mange, der ikke deltager. Det skyldes ofte, at disse velkomstdage kun afholdes hvert kvartal eller halve år, og den nye er pludselig ikke så ny mere, når dagen endelig oprinder – glansen går lidt af det.


Har I et ønske om at nå ud til alle nyansatte, og få dem klædt på til at arbejde i netop jeres kommune, så er dette onboarding-modul oplagt. Her kan I sikre, at alle nyansatte på en effektiv og tidsbesparende måde får den samme basisinformation og referenceramme. Det frigiver tid til den daglige leder, som i højere grad kan koncentrere sig om at introducere nyansatte til det konkrete arbejde og den pågældende afdeling/institution.

Modulet kombinerer både animationer, speak, videoer, links og der er øvelser undervejs. Det er brugervenligt opbygget, og indholdet bliver tilpasset efter jeres ønsker, så modulet bl.a. afspejler jeres øvrige designlinje og lokale procedurer.
 

Flere kommuner er så glade for deres digitale onboardingforløb, at de efterfølgende har valgt at supplere det generelle introduktionsmodul med introduktionsmoduler til fagforvaltningerne, og hertil fx også et IT-sikkerhedsmodul. Det giver jer frihed til at kunne sammensætte individuelle velkomstpakker til hver nyansat.

Det giver god mening for alle parter.
 

  Se præsentationsfilm
  Åbn produktblad
  Bestil præsentation