Digitalt læringsmodul i IT-sikkerhed

Alle kommuner har en IT-sikkerhedspolitik. Den ligger ofte tilgængelig på intranettet – men det gør ikke alene, at den bliver læst og forstået. Det er ikke altid let for den enkelte at omsætte indholdet til praksis, og det er en udfordring for de fleste IT-chefer at få budskaberne helt ud i de yderste led af organisationen.

Med dette e-learning-modul i IT-sikkerhed kan I skabe awareness omkring IT-sikkerheden og sikre, at alle medarbejdere har styr på både sikkerhed og den praktiske anvendelse af IT i hverdagen. Kurset giver på en kort og præcis måde indsigt i jeres IT-sikkerhedspolitik, herunder essentiel basisviden om emnet og afmystificerer begreber og regler.

Modulet er udviklet som en kombination af video, speak, illustrationer, små animationer, links til intranettet/internettet samt refleksionsquizzer. Alle elementer som bidrager til at give god introduktion på en pædagogisk og spændende måde. Modulet opleves nærværende og relevant.

  Se præsentationsfilm
  Åbn produktblad
  Bestil præsentation