Digitalt læringsmodul i risikostyring

Langmach Ribe og Guide2know har indgået partnerskab omkring udvikling, salg og drift af digital læring inden for risikostyringsområdet. Dette læringsmodul i operationel risikostyring og forebyggelse er målrettet danske kommuner, og derudover har vi også udviklet en udgave målrettet boligforeninger.

Modulet er en fleksibel og effektiv metode til at udbrede viden og kendskab om risikostyring og forebyggelse uden at belaste medarbejdere og afdelinger med lange kursusdage, transporttid og store økonomiske udgifter.

Med operationel risikostyring og forebyggelse får I sat fokus på styring og minimering af risici for bygningsskader, tab af værdier og driftsstop. Medarbejderne bliver forsynet med teori og begreber, og på samme tid gøres praksisviden anvendelig i dagligdagen, så medarbejderne kan sætte risikostyring og forebyggelse på dagsordenen som et fast punkt på sikkerhedsmøderne.

Tønder Kommune har været first mover på kommuneversionen. De har givet input, leveret testpersoner og er garanter for, at modulet fremstår skræddersyet til den kommunale verden. Tønder Kommune har implementeret risikostyring bredt i organisationen – helt ud i yderste led.

Målgruppen er ledere, medarbejdere og andre nøglepersoner i kommunen, der er ansvarlige for bygninger og værdier.

  Åbn produktblad
      Kontakt Langmach Ribe