Digitalt læringsmodul i infektionshygiejne

Med et digitalt læringsmodul i de hygiejniske retningslinjer kan du nemt og effektivt få sat fokus på hygiejnen i det daglige arbejde. Der er udarbejdet to moduler – et der er målrettet til sundhedspersonalet og et til personalet i dagtilbud. Indholdet tager sit afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger og Statens Serum Instituts Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR).

Modulerne er fuldspeakede og pædagogisk illustrerede, der er øvelser og quizzer undervejs, og de er nemme at gå til for alle. Modulerne bliver tilpasset til jeres organisation. Dvs. de bliver leveret i jeres design, og de tager udgangspunkt i jeres egne instrukser. Modulerne kan købes hver for sig eller som en samlet pakke. 

- - -

Er du mere interesseret i at indgå et samarbejde om et fuldt blended learning forløb, så indgår samme digitale læringsmodul i COK’s forløb ”Grundlæggende infektionshygiejne”. Læringsforløbet kører over 3-4 måneder og består af formøde med ledelse, TR, AMR og hygiejnesygeplejerske, tre læringscaféer, e-læringsmodulet og to opgaver, der skal gennemføres i egen praksis. Forløbet er målrettet medarbejdere i hjemmeplejen og på plejehjem, og det er endda muligt at søge kompetencemidler fra Den Kommunale Kompetencefond til deltagelse.

Du kan læse meget mere om hvad det samlede læringsforløb indeholder på COK's hjemmeside.