Digitalt læringsmodul i magtanvendelse

Dette e-learning-modul i magtanvendelse er en effektiv metode til at sikre, at alle medarbejdere får en solid grundviden om anvendelse af magt. Det giver tryghed i hverdagen og styrker samtidig retssikkerheden for svage borgere.

Guide2know har udviklet modulet i samarbejde med Tønder Kommune. Modulet er målrettet medarbejdere, der arbejder med omsorg for borgere med nedsat fysik eller psykisk funktionsevne – fx pædagoger, social- og sundhedsfaglige medarbejdere, medarbejdere fra myndigheden, ufaglært personale og ledere.

I modulet gennemgår vi bl.a. lovstof, begreber, registreringer, indberetninger, ansøgninger, etik, pædagogiske overvejelser og ikke mindst er Socialstyrelsens pjecer tilgængelige under hele modulet. Samtidig trænes deltagerne via praksisnære cases i pædagogiske dilemmaer og problemstillinger fra hverdagen.

Med dette læringsmodul i magtanvendelse sikrer du, at alle dine medarbejdere har den samme referenceramme. E-learning-modulet gør det samtidig nemmere at undervise midlertidigt personale som fx vikarer og sommerferieafløsere. 

Produktet bliver tilpasset, så det passer præcist til jeres organisation. Det vil sige, at det bliver leveret i jeres design med henvisninger til jeres instrukser, procedurer og skemaer – det gør modulet meget praksisnært og genkendeligt for den enkelte.

Modulet kan tages når som helst og hvor som helst – bare der er internetadgang. Modulet er også fuld-speaket og pædagogisk illustreret, der er øvelser og quizzer undervejs, og det er nemt at gå til for alle.

  Se præsentationsfilm
  Åbn produktblad
  Bestil præsentation