Digital læringsserie i medicinhåndtering - botilbud på handicap og psykiatriområdet

I takt med at Styrelsen for Patientsikkerhed har indført risikobaserede tilsyn på alle landets botilbud, er der naturligt kommet større fokus på, at medarbejderne også her har brug for en grundviden om god medicinhåndtering. 

Vi har derfor udviklet målrettede digitale læringsmoduler, der tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer for korrekt håndtering af medicin. Modulernes indhold er udarbejdet i samarbejde med fagspecialister fra forlaget Munksgaard. Munksgaard er landets førende udgiver af fagbøger, lærebøger og undervisningsmaterialer til en bred vifte af sundhedsuddannelserne.

Modulerne er pakket i to læringsforløb – et til ”medicin-ufaglærte” dvs. vikarer, social- og sundhedshjælpere, pædagogiske assistenter, pædagoger mv. og et til autoriserede sundhedspersoner, der enten er ansat på selve botilbuddet, eller som kommer på botilbuddet via fx hjemmesygeplejen. Indholdet i læringsforløbene er sammensat, så det passer til faggruppernes opgaver og kompetencer. 

Modulerne er klar til brug og kan tages, når som helst, hvor som helst – blot der er en PC eller en tablet med internetadgang til rådighed. Modulerne har øvelser og quizzer undervejs, er fuld-speaket, illustreret og så brugervenligt opbygget, at alle kan være med. Når et modul er gennemført, udstedes der et personligt kursusbevis. 

Hver medarbejder får sit eget login, og adgangen er åben i 12 måneder. På den måde kan indholdet løbende repeteres, og modulerne kan bruges som praktisk opslagsværk i hverdagen. Modulerne er koblet op på et administrationssystem (LMS), og det betyder, at alle læringsaktiviteterne dokumenteres og kan følges op.  

Med disse læringsmoduler kan I sikre, at alle får den nødvendige grundviden om medicinhåndtering, og I vil derigennem blive bedre rustet til næste tilsyn. 

  Bestil præsentation