Abonnementsmoduler

Modulerne udbydes både til enkeltpersoner og hele organisationer.

Organisationsmodellen fås i en ”klar-til-brug-udgave” eller som lokaltilpassede moduler tilpasset jeres design, lokale instrukser og procedurer.

Med et abonnementsmodul sikrer I jer, at modulet altid er opdateret i forhold til gældende regler og procedurer.

Kundemoduler - inspirationsmateriale

Er du interesseret i at se, hvilke e-læringsmoduler andre kunder har lavet, som er målrettet velfærdsområdet?