Digital læring i dysfagi

Dysfagi vil sige, at borgeren har problemer med at spise, synke og drikke, og det kan opstå i forbindelse med sygdom eller som følge af aldring.

Kurset DYSFAGI giver den nødvendige basisviden og anvisninger til, hvordan forskellige faggrupper – plejepersonale, sygeplejersker, diætister, fysioterapeuter og ergoterapeuter – i samarbejde med pårørende kan være med til at opspore og hjælpe borgere med dysfagi. En tidlig indsats for disse borgere kan gøre en vigtig forskel i deres livskvalitet og modvirke, at de taber sig, bliver afkræftede eller socialt isolerede.

DYSFAGI er udviklet i samarbejde med fagspecialister, og er målrettet sundhedspersonale, som er i kontakt med borgere, der har dysfagi eller er i risiko for at få det.

 

  Åbn produktblad
  Bestil præsentation