Kundemoduler – inspiration

Læringsmodulerne bliver udviklet specielt til jer, og I står selv for den efterfølgende vedligeholdelse.

Vi har inspirationsmaterialer på mange forskellige emner, og herunder viser vi et lille udpluk. 

Kontakt os endelig for en snak om muligheder og yderligere inspiration:

 Bestil præsentation her
Demens

Demens

Herning Kommune har besluttet, at alle ansatte i Sundhed og Ældre skal gennemgå en række e-lærings-moduler for at sikre, at alle har den nødvendige demensfaglige viden og de rette faglige kompetencer. Der er i den forbindelse udviklet nogle lokale moduler som supplement til ”ABC Demens” fra NVD.

Rehabilitering

Øg kvaliteten med praksisnær læring om rehabilitering på ældreområdet. Den digitale hverdagslæring om rehabilitering er målrettet medarbejdere og ledere i hjemmeplejen, sygeplejen og på plejecentre. Vi tilbyder rehabiliteringsmodulerne via vores samarbejdspartner Type2dialog.

Patientundervisning AUH

Patientundervisning

Aarhus Universitetshospital har som led i et forskningsprojekt udviklet et undervisningsprogram om leddegigt. Der er tale om tre moduler, som alle er målrettet til patienter, der har leddegigt. Modulerne omfatter: ”Værd at vide om leddegigt”, ”Mere viden om leddegigt” og ”Hverdagen med leddegigt”.

Håndtering af dødsfald

Håndtering af dødsfald

Knap en fjerdedel dør i eget hjem. I hjemmeplejen og på plejecentrene vil det derfor ikke være usædvanligt at komme ind til en borger, der er afgået ved døden. Viborg Kommune har udviklet et modul, der stiller skarpt på retningslinjer og arbejdsgange, når en medarbejder finder en livløs borger.

Intro til fagforvaltning

Intro til fagforvaltning

Vi har igennem tiden udviklet en del forskellige introduktionsmoduler til fagforvaltninger, som indgår i onboarding-forløb til nye medarbejdere. Forvaltningsmodulerne går et spadestik dybere end det generelle intromodul til en kommune.
 

Velfærdsteknologi

Velfærdsteknologi

Herning Kommune har udviklet dette praksisnære modul, hvor de sætter fokus på, hvad hjælpemidler er, og hvad de kan bidrage til. Det hele kobles til et digitalt produktkatalog, hvori de forskellige hjælpemidler præsenteres med vejledninger i, hvordan de anvendes korrekt.

 

Mestringsmetoden

Dette er et inspirationsmodul, hvor Mestringsenheden i Horsens Kommune deler tilgange og metoder, som de har gode erfaringer med. Det er områder, som er centrale for medarbejderne at dykke ned i for at lykkes med at forløse borgernes potentiale.

Målrettet støtte ICF

Målrettet støtte  ICF

At arbejde med ICF kan i første omgang forekomme abstrakt og kompliceret, fordi ICF-arbejdet indeholder mange ord og begreber. Bornholms Regionskommunes har derfor udviklet et e-læringsmodul, der giver en bred indføring i ICF-arbejdet i kommunen.

FSIII CURA

FSIII & CURA i praksis

Hvidovre Kommune har udviklet et modul, der indeholder de vigtigste elementer i FSIII set i forhold til den daglige dokumentering i CURA. Modulet er praksisnært og obligatorisk for alle medarbejdere, der arbejder i CURA.

FMK i praksis

Sønderborg Kommune står bag dette modul, som har til formål at give alle autoriserede medarbejdere en konkret gennemgang af de vigtigste elementer i forhold til at arbejde med FMK i praksis i hverdagen.