Digitalt læringsmodul i magtanvendelse - anbragte børn og unge

Dette e-learning-modul i magtanvendelse er en effektiv metode til at sikre, at alle medarbejdere får en solid grundviden om anvendelse af magt i forhold til målgruppen. Det giver tryghed i hverdagen og styrker samtidig retssikkerheden for de anbragte børn og unge.

Guide2know har udviklet modulet i samarbejde med Gyldendal Uddannelse. Modulet er målrettet medarbejdere, der arbejder med anbragte børn og unge. Det er fx pædagoger, pædagogiske assistenter, ledere eller andre medarbejdere, der indgår i det alment pædagogiske arbejde.

I modulet gennemgår vi bl.a.:

  • Lovstof
  • Begreber
  • Registreringer og indberetninger
  • Etiske og pædagogiske overvejelser

 
Socialstyrelsens materialer er tilgængelige under hele modulet. Samtidig trænes deltagerne via praksisnære cases i pædagogiske dilemmaer og problemstillinger fra hverdagen.

Med dette læringsmodul sikrer du, at alle dine medarbejdere har den samme referenceramme. E-learning-modulet gør det samtidig nemmere at undervise midlertidigt personale fx vikarer og sommerferieafløsere. 

Produktet kan enten fås i en neutral udgave, eller det kan blive tilpasset, så det passer præcist til jeres organisation. Det vil sige, at det bliver leveret i jeres design med henvisninger til jeres instrukser, procedurer og skemaer – det gør modulet meget praksisnært og genkendeligt for den enkelte.

 

  Åbn produktblad
  Bestil præsentation