Digitalt læringsmodul i magtanvendelse - anbragte børn og unge

E-læring-modulet i magtanvendelse er målrettet de medarbejdere, der arbejder med anbragte børn og unge i sociale tilbud og institutioner. Det er fx pædagoger, pædagogiske assistenter, ledere eller andre medarbejdere, der indgår i det alment pædagogiske arbejde

Læringsmodulet er en effektiv metode til at sikre, at alle medarbejdere får en solid grundviden om anvendelse af magt i forhold til målgruppen. Det giver tryghed i hverdagen og styrker samtidig retssikkerheden for de anbragte børn og unge.

Guide2know har udviklet modulet i samarbejde med Gyldendal Uddannelse.

I modulet gennemgår vi bl.a.:

  • Lovstof
  • Begreber
  • Registreringer og indberetninger
  • Etiske og pædagogiske overvejelser

 
Socialstyrelsens materialer er tilgængelige under hele modulet. Samtidig trænes deltagerne via praksisnære cases i pædagogiske dilemmaer og problemstillinger fra hverdagen.

Med dette læringsmodul sikrer du, at alle dine medarbejdere har den samme referenceramme. Det er også nemmere at undervise midlertidigt personale fx vikarer og sommerferieafløsere. 

Produktet kan enten fås i en neutral udgave, eller det kan blive tilpasset, så det passer præcist til jeres organisation. Det vil sige, at det bliver leveret i jeres design med henvisninger til jeres instrukser, procedurer og skemaer – det gør modulet meget praksisnært og genkendeligt for den enkelte.

 

  Åbn produktblad
  Bestil præsentation