Digitalt læringsmodul i magtanvendelse - voksenområdet

Digital læring i magtanvendelse er en effektiv metode til at sikre, at alle medarbejdere får en solid grundviden om anvendelse af magt på voksenområdet. Det giver tryghed i hverdagen og styrker samtidig retssikkerheden for borgerne. 

Indholdet er blevet opdateret i forhold til de seneste lovændringer, der trådte i kraft pr. 1. januar 2020.

Guide2know har udviklet modulet i samarbejde med Gyldendal Uddannelse. Modulet er målrettet medarbejdere, der arbejder med omsorg for borgere med nedsat fysik eller psykisk funktionsevne på voksenområdet. Det er fx pædagoger, social- og sundhedsfaglige medarbejdere, medarbejdere fra myndigheden, ufaglært personale og ledere.

I modulet gennemgår vi bl.a.:

  • Etik
  • Lovstof
  • Begreber
  • Pædagogiske overvejelser og redskaber
  • Registreringer, indberetninger og ansøgninger

Socialstyrelsens pjecer er tilgængelige under hele modulet. Samtidig trænes deltagerne via praksisnære cases i pædagogiske dilemmaer og problemstillinger fra hverdagen.

Med dette læringsmodul sikrer du, at alle dine medarbejdere har den samme referenceramme. E-læring-modulet gør det samtidig nemmere at undervise midlertidigt personale, fx vikarer og sommerferieafløsere. 

Produktet kan enten fås i en neutral udgave, eller det kan blive tilpasset, så det passer præcist til jeres organisation. Det vil sige, at det bliver leveret i jeres design med henvisninger til jeres instrukser, procedurer og skemaer – det gør modulet meget praksisnært og genkendeligt for den enkelte.
 

  Åbn produktblad
  Bestil præsentation