Digital læringsserie i sundhedsfaglig dokumentation

Med dette kursus sikrer du dig, at alle medarbejdere har samme referenceramme og viden om sundhedsfaglig dokumentation og det at føre journal.

Patientjournaler er et vigtigt arbejdsredskab for alle fagpersoner, der samarbejder om pleje og behandling af borgeren, men hvad er egentlig god og korrekt journalføring?

Kurset giver anvisninger til, hvordan medarbejderne får journalført det nødvendige til tiden og på en måde, så det kan forstås af andre kolleger og giver et godt overblik over borgerens tilstand og behandling.

Kurset tager udgangspunkt i kravene fra Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse, overdragelse m.v.), som trådte i kraft d. 6. juni 2021. Kravene er ikke ens for alle fagpersoner, og dette forløb er målrettet medarbejdere, der udfører sundhedsfaglige opgaver.

 

  Åbn produktblad
  Bestil præsentation