Bliv klogere

Vi vil i grunden gerne fritage vore kunder for at skulle bekymre sig ret meget om teknik, og vi taler ikke gerne i fagsprog. Men interesserer det, så sig til – vi vil selvfølgelige gerne ”nørde”. Som en lille opvarmning kan du jo starte med denne ordbog.

LCMS

Learning Content Management System

En kombination af CMS og LMS. Et online-system som både kan udvikle indhold og administrere de færdige moduler.

SCORM

Sharable Content Object Reference Model

Standard for hvilke informationer og data et e-learning-modul skal indeholde, hvis det skal kunne eksporteres fra et SCORM-kompatibelt LMS til et andet.

LMS

Learning Management System

Onlinesystem, der kan distribuere administrere og rapportere e-learning-moduler.

CMS

Content Management System

Onlinesystem, der kan anvendes til at opsætte og udvikle indholdet af e-learning-moduler.

Synkron e-learning

Når kursister ”mødes” med en underviser via internettet – fx i virtuelle klasserum som Skype eller en anden platform. Underviser og kursister interagerer dermed på samme tidspunkt.

E-learning

Betegnelse for al læring der leveres via en computer. E-learning kan derfor tage form på mange måder og være alt lige fra en simpel PDF-fil til et avanceret brugerdefineret interaktionsspil.

Asynkron e-learning

Når der udvikles indhold, som kursister kan anvende uafhængigt af en underviser.

Blended e-learning

Når traditionel fremmødeundervisning kombineres med e-learning.

Forfatterværktøjer

Software som anvendes til at udvikle e-learning.

Der findes mange forskellige – vi kan fx nævne Adobe Captivate, Articulate og ToolBook. E-learning kan også udvikles helt fra bunden i fx Flash, HTML eller JavaScript.