FAQ - bliv klogere på e-læring

Vi udvikler digital læring fra bunden, hvor vi forener kundernes faglige indhold med en dynamisk vekslen mellem illustrationer, videoer og ikke mindst quizzer og refleksionsopgaver.

E-læring bliver stadigt mere brugt i erhvervslivet, da der er stigende fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling af medarbejdere. E-læring er et fleksibelt uddannelsesværktøj, da det kan bruges i både gruppesammenhænge og som enkeltperson.

På denne side svarer vi på spørgsmål, der ofte bliver stillet, når vi fortæller om vores foretagende.

Digital læring, online læring, online kursus, e-læring, e-learning, online undervisning osv. Der findes mange betegnelser for et kompetenceudviklende læringsprodukt, der er steds- og tidsfleksibel, som også helt eller delvist er formidlet digitalt. Det betyder, at deltageren ikke er nødsaget til at afsætte en for- eller eftermiddag til et fremmødekursus.

E-læring kan udformes på mange måder, da det kan være lige fra en PDF-fil til et brugerdefineret interaktionsspil. 

Som hovedregel lægger vi vægt på, at digital læring engagerer deltageren med det faglige indhold, og at indholdet bliver ledsaget/understøttet af grafisk formidling, der bidrager til læring, der er til at forstå.

Desuden fungerer langt de fleste moduler som et opslagsværktøj efter gennemførsel, da deltagerne har mulighed for at kunne vende tilbage til emnerne. 

Luk

Blended learning kombinerer traditionel fremmødeundervisning med digital undervisning. Det er en læringsmetode, som giver deltagerne en langt større fleksibilitet til at få indpasset uddannelse og kompetenceudvikling i deltagernes hverdag.

Et e-læring-modul kan bruges som individuel undervisning og som et fælles værktøj på fx et fællesmøde.

Den individuelle formidling og læring kan efterfølgende kombineres med en større gruppe, hvor man erfaringsudveksler – og på den måde kan en organisation opfordre til faglig sparring mellem kolleger. 

Vi har også fået tilbagemeldinger på, at modulerne i et vist omfang kan bruges til gruppegennemgange. Oftest gennemgår en gruppe á 8-10 kursister modulet, hvor der er mulighed for at sparre med hinanden og udvide det faglige stof gennem diskussioner. 

Luk

Du har produceret et e-læringsmodul - hvad så nu?

Nu skal læringen køres ud til relevante modtagere i organisationen, og det skal jongleres sammen med både den daglige drift og de øvrige indsatser. 

Vi skriver bl.a. om implementering af digital læring set ud fra et læringsperspektiv og hvilke faldgruber man bør undgå, så læringen ikke bliver en døgnflue. Du kan læse mere om vores erfaringer med implementering her.

Luk

Kort fortalt er det et administrationssystem.

LMS'et bruges til at distribuere og administrere digitale læringsmoduler til deltagerne. Det er et værktøj, som hjælper med at organisere og håndtere selve e-læring delen, deltagerne og deres læringsforløb.

Enhver organisation, der har interesse i medarbejdernes kompetenceudvikling og uddannelse, har gavn af et LMS til at tracke kursisternes fremskridt. Det er tidsbesparende at oprette og at udsende e-læring til deltagerne gennem et LMS, fordi informationer bliver sendt ud fra et samlet sted.

Vores LMS har et trackingsystem, der gør det muligt at udskrive statistikker i rapporter over deltagerne og over det enkelte modul. Her har administratorerne mulighed for at følge kursisternes forløb.

Vores LMS bliver hostet hos en dansk udbyder.

Luk

SCORM er en forkortelse for Shareable Content Object Reference Model.

Det er en standard for at skabe et learning management system (LMS) og e-læringsmoduler, der gør det muligt at dele det med andre SCORM-kompatible systemer.

Hvis en organisation har købt e-learning moduler fra forskellige leverandører, og disse moduler er SCORM-kompatible, så betyder det, at modulerne uden problemer kan administreres fra et SCORM kompatibelt LMS. 

Udvikler I selv digital læring med forfatterværktøjer - fx Articulate Storyline eller Elucidat - opfylder disse også SCORM-standarden, som gør det muligt at lægge e-læring-modulet ind i et LMS.

Luk

Når et e-læringsmodul eller et LMS er SCORM-kompatibelt, betyder det, at disse kan ”snakke med hinanden” og dele data indbyrdes, da de er skabt ud fra samme standard.  

Et eksempel:

Leverandør A har et SCORM-kompatibelt modul. Leverandør B har også et SCORM-kompatibelt modul. Modulerne har forskelligt indhold.

Virksomheden, der har købt modulerne, har sørget for at købe et SCORM-kompatibelt LMS.

Begge moduler vil kunne uploades til administrationssystemet, fordi "formlen" i modulerne og LMS'et er ens.

Luk

ADFS er en softwarekomponent, der bliver installeret på en Windows Server, som sørger for Single Sign-On adgang til systemer. Det kan bruges både internt i organisationen og på tværs af virksomheder. ADFS giver nem og hurtig adgang til disse systemer for organisationens brugere. 

ADFS synkroniserer brugerens rettigheder med eksterne systemer, så brugeren oplever kun at skulle logge på én gang (Single Sign On). 

Det vil sige, at der kan være et link til den digitale læringsportal på jeres intranet: Med ét klik er medarbejderen inde i deres personlige læringsportal, og kan fortsætte hvor de slap. 

Luk

ADFS sørger for at oplysninger på den enkelte medarbejder - herunder (bruger)navn, e-mail og tilhørsforhold i organisationen - synkroniseres mellem jeres interne Active Directory (AD) og medarbejderens data i LMS'et (administrationssystemet).

Det betyder, at brugerne i princippet kun skal vedligeholdes ét sted. Arbejdsgangen bliver betydeligt lettere pga. data-autmatiseringen, bl.a.:

  • Hvis en række medarbejdere har skiftet tilhørsforhold i organisationen, bliver dette opdateret, når medarbejderen besøger læringsportalen.
  • Hvis der er kommet en stor tilstrømning af nye medarbejdere som skal oprettes, bliver de automatisk oprettet, når de klikker sig ind læringsportalen.

 

 

 

 

Luk