Tankerne bag modulerne

Individuelle løsninger

Vi udvikler altid modulerne sammen med vores kunder, og vi er specialister i individuelle løsninger. Vi designer hver gang en platform, som passer målrettet til opgaven.

Brugervenlighed

Vi lægger stor vægt på, at deltageren inviteres ind i et læringsmiljø, som er brugervenligt. Det vil blandt andet sige, at det skal være let at overskue og let at anvende – og designmæssigt serveres så indbydende, at man får lyst til at gå i gang. Et e-learning-modul skal være en positiv oplevelse.

Indholdsvariation

Vi tænker i variation, og der veksles gerne mellem formidling, refleksion og opgaveløsning med mulighed for at hente supplerende ekstraviden – hele vejen med respekt for de forskellige læringsstile. Vi gør en dyd ud af, at billeder, illustrationer og animationer underbygger budskaberne, og vi anvender gerne jeres egne illustrationer på de områder, hvor I bruger noget bestemt. Genkendelighed til hverdagen giver rigtig god mening.

Moduler uden tracking

Modulerne kan leveres som stand-alone-moduler. Det betyder, at de kan afvikles fra en hjemmeside eller fx et intranet og at modulerne dermed ligger til fri afbenyttelse. Ved denne løsning kan I ikke følge med i, hvem der tager modulerne, og hvordan deltagerne klarer sig.

Moduler med tracking

Hvis I gerne vil følge med i, hvordan det går, så skal modulerne lægges op i et LMS (et administrationssystem). Har I selv et SCORM-kompatibelt LMS, leverer vi modulerne som SCORM-pakke. Denne pakke uploader I i jeres LMS, og modulet er klar til brug. Har I ikke et LMS, men ønsker at kunne følge deltagerne, så kan vi stille vores LMS til rådighed.