Tankerne bag vores løsninger

Individuelle løsninger

Vi udvikler altid modulerne sammen med vores kunder, og vi er specialister i individuelle løsninger. Vi designer og koder alting fra bunden, så produktet passer målrettet til opgaven.

Brugervenlighed

Vi lægger stor vægt på, at deltageren inviteres ind i et læringsmiljø, som er brugervenligt. Det vil sige, at det skal være let at overskue, let at anvende og designmæssigt serveres så indbydende, at man får lyst til at gå i gang. Digital læring skal være en positiv oplevelse. 

Indholdsvariation

Vi tænker i variation, og der veksles gerne mellem formidling, refleksion og opgaveløsning med mulighed for at hente supplerende ekstraviden – hele vejen med respekt for de forskellige læringsstile. Vi gør en dyd ud af, at billeder, illustrationer og animationer underbygger budskaberne.

Vi anvender gerne jeres egne illustrationer på de områder, hvor I bruger noget bestemt. Genkendelighed til hverdagen giver nemlig rigtig god mening.
 

Moduler med dokumentation af deltagernes resultater 

Hvis I gerne vil følge med i, hvordan det går, skal modulerne lægges op i et LMS (et administrationssystem).

Har I selv et SCORM-kompatibelt LMS, leverer vi modulerne som SCORM-pakke. Denne pakke uploader I i jeres LMS, og modulet er klar til brug. Har I ikke et LMS, men ønsker at kunne følge deltagerne, kan vi stille vores LMS til rådighed.

Tracking af deltagernes fremskridt er et væsentlig led i bl.a. kompetenceudvikling og oplæring, da lederne får dokumentation på medarbejdernes gennemførsel af modulet.
 

Moduler uden dokumentation af deltagernes resultater 

Modulerne kan leveres som stand-alone.

Det betyder, at de kan afvikles fra en hjemmeside eller fx et intranet, og at de dermed ligger til "fri" afbenyttelse. Ved denne løsning kan I ikke følge med i, hvem der tager modulerne, og hvordan deltagerne klarer sig.