6 kendte og 1 ny indsats, der effektivt nedbringer sygefravær

09-09-2019 - Marianne Hvid

Nedbringelse af sygefraværet kræver, at politikker og retningslinjer bliver kendt af alle

Det er ingen hemmelighed, at der ikke findes nogen hurtigt overstået løsning, som giver lavt sygefravær og god trivsel på en arbejdsplads.

På de fleste arbejdspladser tager det år at få et højt sygefravær bragt ned.

Et lavt sygefravær handler bredt forstået om en god sygefraværshåndtering. Viden på Tværs har tilbage i 2014 beskrevet seks punkter, der er med til at skabe en effektiv sygefraværsindsats – og det ud fra fire kommuners erfaringer. Punkterne er stadig aktuelle og tidssvarende i 2019.

Det handler om:

  1. Tydelig ledelse og klare værdier
  2. Fælles ejerskab til indsatsen
  3. God fraværsstatistik
  4. Systematiske samtaler med sygemeldte
  5. Tidlig og målrettet indsats
  6. Høj trivsel og sociale kapital


Det er alle punkter, som anbefales prioriteret for at opnå succes på området – og dem er jeg helt enig i.


Men der er behov for et 7. punkt

Jeg vil gerne udfordre de seks punkter ved at tilføje et syvende.

Ifølge de fire kommuner er en af de vigtigste ledelsesopgaver at få skabt en god adfærd og kultur i forhold til sygefravær, som hele organisationen forstår og deltager i. For at det kan ske, er det alfa og omega, at alle kender til politikkerne og indsatserne på området – og det lyder let, men det er faktisk sin sag at komme ud i alle led i en stor organisation med sine budskaber.

Ganske vist bliver sygefraværspolitikker og andet godt lagt ud på intranettet - og der bliver måske også trykt pjecer, som bliver delt rundt. Og det er ikke af ond vilje, men sådanne ting har det bare med at blive gemt til en dag, hvor vi tænker, at vi får tid til at kigge på det – og sådanne dage har det med ikke at komme.

Vi kan konstatere, at det sker bare ikke af sig selv, og derfor er mit 7. punkt: ”Sikre, at politikker og retningslinjer er kendt af alle”.

Da jeg selvfølgelig er vild med e-learning, og jeg nu efterhånden også mange gange har set, hvad man kan opnå med det værktøj – så er et e-learning-modul om sygefravær et godt bud på, hvordan alle ansatte i en stor organisation kan blive vidende om politikker og indsatser.

Modulet kan distribueres ud via et administrationssystem (LMS), der netop sikrer, at alle kommer med igennem. Der skabes hermed et fælles fundament, som der kan bygges videre på fx via dialog om emnet på personalemøderne osv.  

Kilde: Viden på Tværs - Seks elementer i en effektiv sygefraværsindsats

 

Er du interesseret i at læse mere om e-learning-modulet i sygefravær, så klik her.