Ændringer af loven om magtanvendelse – virkelighedens kompleksitet

04-11-2019 - Maria Eline Jørgensen

Maria Eline Jørgensen er vores læringskoordinator, som vil forsøge at blive klogere på lovændringerne på magtanvendelsesområdet

Der er nu godt to måneder til, at lovændringerne for magtanvendelse på voksenområdet træder i kraft, og det mærker vi i Guide2Know:

”…, for hvordan kan og bør man klæde sine medarbejdere på til at kunne løfte et så vigtigt, men komplekst lovområde?”

Vi har naturligvis et bud, men det vender vi tilbage til i en anden og snarlig artikel – for lige nu vil vi dvæle lidt ved det komplekse.

Jeg er oprindelig uddannet socialrådgiver, og har derfor en forkærlighed for den sociale lovgivning – de indbyggede (ofte gode og anstændige) hensigter, konkrete anvisninger, og så virkeligheden, hvor lovene møder mennesker, livssituationer og et fagligt personale i en given organisation.   

Derfor var det også med stor fornøjelse, at jeg i september i år tog turen til København for at lade mig undervise i de nye regler. I lokalet sammen med mig sad en skare engagerede fagpersoner, som havde hjemme i ældreområdet med demente, special-området for fysisk og psykisk handicappede og i forsorgshjem for socialt udsatte.  

Jurist Susanne Wiederquist ledte os både kyndigt og pædagogisk igennem den nye lovtekst. Og som tekst alene, ja da kan man tænke: ”Det lyder da fint og ligetil, og endda med begreber som omsorg, værdighed, tryghed og hensynet til fællesskabet” – så hvori består denne kompleksitet?

Den opstår, når ord og paragraffer møder virkeligheden…

For hvad vil det egentlig sige at sikre en persons værdighed?

Er værdighed at fastholde Carl, som er dement, for at barbere ham, fordi han i sit tidligere liv altid har optrådt velbarberet?

Hvordan sikrer man omsorgen og værdigheden for Jens, som bor på et botilbud, og som ofte går ind til sin nabo Agnes. I dag virker Agnes dog utilfreds med Jens' besøg, men Jens forlader ikke umiddelbart Agnes' bolig, da personalet beder ham om det?

Og hvad kommer det til at betyde, når det som følge af lovændringerne bliver personalet, som skal vurdere grundlaget for fastholdelse mv. – og ikke længere en afgørelse fra kommunalbestyrelsen?

Hvilken betydning får det for den enkelte person, når nu hensynet til fællesskabet er blevet en betonet del af lovgrundlaget?

Og er det en opblødning af reglerne, når betingelserne for fastholdelse ændrer sig fra ”nærliggende risiko for væsentlig personskade” og ”absolut påkrævet” til ”når personen udviser en adfærd, der er til fare for den pågældende selv eller andre”?

Jo, der fandt en livlig og bestemt interessant debat sted på min kursusdag i København.

Vi tog alle hjem med et tydeligt overblik over lovændringerne som lovtekst – kompleksiteten, den lever videre og er en opgave for virkeligheden.

_____________________________________________________________

Denne artikel er starten på en lille artikelserie om hvad de nye lovændringer i magtanvendelse indebærer. Du kan læse den næste artikel her:

Nye regler for magtanvendelse - en mulighed for kompetenceudvikling?

  Gå videre til e-læring modulet "Magtanvendelse - voksne"