Der er regler, der skal følges – også i værdibaserede organisationer

04-07-2017 - Marianne Hvid

Når vi er ude at snakke med fx HR-cheferne i landets større organisationer, fortæller vi ofte om vores gode erfaringer med at indføre obligatoriske e-learning-kurser på bestemte områder, herunder vigtigheden af også at følge op på aktiviteterne via et LMS (tilhørende administrationssystem) – men ikke så sjældent bliver vi mødt med reaktioner i retning af:

”Her hos os arbejder vi værdibaseret, og derfor vil vi ikke indføre obligatoriske kurser eller opfølgning”.

Og hver gang sidder jeg og tænker – øv, hvor er det synd med en så ensidig tilgang til ledelsesformen. Jeg forstår godt den værdibaserede tilgang. Det giver så god mening på rigtig mange områder – men der er altså også ting i organisationer, der ikke er til diskussion. Ja, de er faktisk fyringsgrund, hvis ikke de bliver overholdt – og de ting skylder man at melde klart ud, herunder sikre/følge op på, at alle har fået den nødvendige viden. Først der har man i min verden levet op til sit ledelsesansvar.

Det er måske lidt provokerende, men jeg prøver i grunden bare at argumentere for, at det er ikke et ”enten/eller”. Der vil altid være behov for et vist sæt af kendte regler også i en værdibaseret organisation – og disse regler skal af gode grunde være kendte af alle, der skal spille med. Ellers kan der ikke spilles. Eksempler på ”skal-emner” er fx IT-sikkerhed, ledelsestilsyn, tavshedspligt, medicinhåndtering, magtanvendelse osv.

Mange organisationer har oplevet, at netop arbejdet med værdier har gjort en stor forskel. Og mange mener også, at de kan påvise markante ændringer i form af blandt andet større åbenhed for forandringer, bedre service, bedre udnyttelse af ressourcer, en mere fokuseret praksis, og flere tilfredse medarbejdere og kunder/borgere.

Men samtidig har lige så mange oplevet, at arbejdet med værdier er en proces, der kan være vanskelig at styre. De enkelte trin og resultatet er usikkert. Dertil kommer, at effekten kan være svær at dokumentere – i en tid, hvor effektmåling også sættes på dagsordenen.

Så hvad nu, hvis vi kombinerer den værdibaserede tilgang med den regelbaserede på ”skal-områderne”? Det er min påstand, at det er vejen frem – det er nemlig sjældent, at én rendyrket tilgang ordner alting.

Jeg har derfor besluttet mig for, at jeg fremover vil svare:

”Jo, der kan sagtens rulles obligatoriske kurser ud i en værdibaseret organisation – det skal der faktisk for, at spillet fungerer”.

Marianne Hvid
Direktør og grundlægger