Dokumentation - tænk systematisk og et skridt frem

28-10-2019 - Flemming Nielsen

I denne artikel stiller Flemming skarpt på dokumentation i forbindelse med de 12 sygeplejefaglige problemområder


Mine to foregående artikler har handlet om de 12 sygeplejefaglige problemområder, gevinsten ved blended learning samt dokumentation, og i denne artikel vil jeg dvæle lidt mere ved det sidste emne:

Dokumentation handler nemlig også om noget så simpelt - eller måske noget svært - som ”systematik”.
 

Fælles Sprog III er netop en fælleskommunal metode og standard for dokumentation af den kommunale opgaveløsning på sundheds- og ældreområdet. Formålet er at bidrage til bedre sammenhæng og mere datagenbrug. Det sker bl.a. gennem implementering af ensartede begreber, klassifikationer og tilpassede arbejdsarbejdsgange i kommunernes it-baserede omsorgssystemer. Det er alt sammen systematik, og tanken bag er rigtig fin.
 

I foråret 2019 udgav KL en rapport; "Opfølgning på KL’s business case for implementering af Fælles Sprog III", som videregiver nogle af de tidlige erfaringer, der knytter sig direkte til kommunernes dokumentationsaktiviteter før og efter implementeringen af FSIII - samt selve implementeringsprocessen. Der bliver evalueret på de kvantitative gevinster, de kvalitative gevinster og implementeringsomkostningerne.

Det korte af det lange er, at gevinsterne lader vente på sig, og det er dyrere og sværere at implementere end forventet.

Med andre ord – det er bare en kæmpe opgave at få mange medarbejdere til at arbejde på en ny ensartet og systematisk måde.
 

Selvom de fleste omsorgssystemer er tilpasset denne systematiske tilgang, er det alligevel ikke altid så nemt i praksis, når man står hos den enkelte borger. Det er alene en stor mundfuld at huske de 12 sygeplejefaglige problemområder, og når det samtidig kobles sammen med, at det er vigtigt, at borgeren får en god oplevelse i mødet med medarbejderen. Borgeren må nødig få en oplevelse af, at den systematiske dokumentation er mere vigtig, end borgerens ve og vel.
 

Jeg mener derfor, at der stadig er behov for simple huskesystemer, som kan hjælpe medarbejderen i nuet.

Da jeg læste til sygeplejerske for efterhånden mange år siden, lærte jeg to elementære ting, som jeg stadig bruger:
 

  • Observér systematisk - start ved borgerens hoved og slut ved fødderne
     
  • Tænk hele tiden et skridt frem, så jeg hjælper den medarbejder, der kommer efter mig, bedst muligt videre

 

Hvilken metode den enkelte medarbejder anvender eller får tilegnet sig, er for mig ikke så afgørende.

Det vigtige er, at medarbejderne får oparbejdet en praktisk metode i forhold til at kunne gennemføre en basal observation, dokumentation og videregivelse af information.
 

Det vil være til gavn både for både borger og medarbejder – begge vil føle sig mere trygge i mødet med hinanden.


______________________________________________________________

Denne artikel er tredje i rækken af en serie, hvor Flemming Nielsen blev inspireret til at sætte flere ord på de 12 sygeplejefaglige problemområder. Du kan læse de to foregående artikler via nedenstående links:

De 12 sygeplejefaglige problemområder - der er behov for flere niveauer

Hvorfor skal dokumentation være så kompliceret?

 

  Gå videre til e-læring modulet "De 12 sygeplejefaglige problemområder"