E-learning - en vigtig brik i målrettet kompetenceudvikling

30-11-2017 - Flemming Nielsen

Hvordan kan læring understøttes til målgrupper, der er udfordret på læsefærdighed?

Hvordan understøtter vi læring hos medarbejdere, som grundlæggende er udfordret af manglende læsefærdigheder – eller af dårlige oplevelser i forbindelse med læring i tidligere skole- og uddannelsesforløb?

Alle er bevidste om, at kompetenceudvikling af medarbejderne er et af de væsentligste elementer i forhold til, at Danmark forbliver en førende nation på viden. Det er senest blevet bekræftet i den trepartsaftale, som KL, Danske Regioner og Regeringen netop har indgået på efteruddannelsesområdet.

Men får medarbejderne mere viden blot ved at gøre mere af det samme – eller skal vi gøre noget på en anden måde?

Altså – skal vi sende medarbejderne af sted på endnu flere kurser? Vi tænker her på den traditionelle klasserumsundervisning, hvor en person hælder sin mer-viden på de øvrige, og hvor størsteparten af deltagerne måske ikke en gang tør stille spørgsmål, hvis der er noget de ikke har forstået.

Eller skal vi måske servere alle de skriftlige procedurer, som medarbejderne skal kende, som selvstudie via et intranet eller i et andet opslagsværk?

Tager vi målgruppen i ældreplejen som eksempel, har Københavns Kommune gennemført en undersøgelse, hvor 3.300 ansatte i ældreplejen blev læsetestet. Her havde 1.400 af de 3.300 så svært ved at læse og stave, at de ikke kunne leve op til hverdagens krav om skriftlig dokumentation.

Og lige præcis disse udfordringer bør være i fokus, når vi planlægger kompetenceudvikling til målgruppen. Men hvordan kan vi så hjælpe de medarbejdere, der har læringsmæssige udfordringer? Der findes selvfølgelig en række helt konkrete hjælperedskaber, der gør det lettere at kunne læse det skrevne – eksempelvis de forskellige højtlæsningsprogrammer - men det er stadig en noget tung og besværlig måde at lære nyt på.

Det er vores erfaring, at e-learning kan være et af de meget brugbare alternativer. E-learning kan præsenteres, så det understøtter indlæringen ved at tage højde for individuelle læse- og forståelsesvanskeligheder – og det vil i praksis sige, at læringen gøres tilgængelig via forskellige læringsstile.

Med e-learning kan læringsprocessen også tilrettelægges anderledes individuelt. E-learning kan udvikles, så deltageren kan tage kurset i passende bidder, herunder kan spole tilbage, hvis ikke lige indholdet bliver helt forstået første gang. E-learning kan afvikles i trygge omgivelser uden forstyrrelser. Undervisningen kan foregå på arbejdspladsen, på et kursus-/uddannelsessted eller for den sags skyld derhjemme!

E-learning kan stimulere konkurrencegenet ved at arbejde med øvelser og test, så deltageren kan udfordre sig selv og sin viden. E-learning kan også indpasses i gruppe- eller teamsammenhænge.

En forudsætning for succes er selvfølgelig, at der er tale om det, vi kalder god e-learning. God e-learning tager udgangspunkt i den enkeltes foretrukne læringsstile så de, der primært lærer ved at se ting eller gøre ting - bliver lige så meget tilgodeset som de, der lærer bedst ved at lytte.

Vores vigtigste budskab er - mulighederne er der – de skal bare gribes! Så lad os starte med at udfordre og forbedre den bestående kompetenceudvikling, så den bliver bedre for flere – og det endda uden, at det koster mere!