Er e-learning en god business-case?

29-08-2017 - Marianne Hvid

Når man skal vurdere om, en e-learning-investering er en god case – gør man det ofte ud fra følgende parametre:

- Er der penge at spare?
- Bliver kvaliteten på området løftet?

Det er vinklen med pengene, vi vil stille skarpt på i denne artikel – kvaliteten lover vi at tage op en anden dag.

Det er altid lettest at forholde sig til virkelige eksempler, og vi bruger derfor Sønderborg Kommune som case.

Sønderborg Kommune besluttede i 2013 at omlægge sin undervisning i medicinhåndtering fra fremmødekurser til e-learning. Tidligere blev der afholdt to interne halvdags-fremmøde-kurser med en samlet varighed på 6 timer, hvor egne sygeplejersker underviste. De er nu omlagt til to e-learning-moduler med en samlet varighed på 2,5 time. Målgruppen til begge kurser er 1.800 medarbejdere.

Den store besparelse ligger selvfølgelig i det mindre timeforbrug til medicinundervisningen, og i dette konkrete tilfælde har Sønderborg kunnet skære 3,5 time af pr. medarbejder. Hertil kommer besparelsen til kørselsgodtgørelse samt udgifterne til underviserne. Dette målt op i mod, hvad det kostede at få e-learningen udviklet, giver alene ved den første gennemførelsesrunde en besparelse på lige knap 2 mio.kr.

Og så er der rent faktisk flere besparelser, end dem der er med i beregningen. De 2,5 time, som der nu skal bruges på medicinundervisning, kan ofte lægges på stille tidspunkter i de almindelige vagter, og det betyder, at der ikke i samme grad er behov for vagtomlægninger. Når medarbejderne før skulle deltage i fremmødekurser, blev de taget ud af vagtplanen – nu bliver rigtig mange af modulerne gennemført på en stille aftenvagt, eller i et andet lille ”hul” i dagligdagen.

Herudover har Sønderborg Kommune med sine medicinmoduler fået et værktøj, som gør, at de altid kan få nye medarbejdere på kursus straks. De skal ikke vente på at næste fremmødekursus afvikles. E-learningen er udviklet, og det koster hverken mere eller mindre at sprede det ud til flere – så nu kommer også vikarer, sommerferieafløsere osv. på medicinkurser – den personalegruppe har det ellers tit med at blive lidt overset.

Alt i alt er dette en case, hvor der virkelig har været økonomi at hente – og det end ikke på bekostning af kvaliteten – snarere tværtimod. Den del kommer vi som sagt tilbage til.

Vil du kigge nærmere på business-casen, som Sønderborg Kommune har udarbejdet - så kontakt Guide2know på mail@guide2know.dk eller 88 43 71 00.