Er færre UTH'er en succes?

19-08-2019 - Marianne Hvid

Sundhedsvæsenet har hentet inspiration til UTH-systemet fra luftfartbranchen, hvor der i mange år har været et stort fokus på at rapportere fejl og at lære af disse hændelser

Vi arbejder med e-læring til det sundhedsfaglige område, og i den forbindelse efterspørger både vi og vores kunder ofte evidens eller målepunkter for, om e-læringen nu også gør en forskel. Vi får fx ofte spørgsmålet:

”Får vi færre UTH’er, når medarbejderne er blevet undervist?”

Og det er et helt naturligt spørgsmål. Her er der nemlig endelig tale om noget, der kan tælles og dermed noget, der umiddelbart kan bruges til at måle på.

Men det går bare ikke at bruge antallet af UTH’er som en indikator for, om kvaliteten nu er for opad- eller nedadgående, og det siger jeg helt skråsikkert begrundet i egne erfaringer på området.

Utilsigtede hændelser til lands, til vands og i luften
UTH-systemet er oprindelig født i luftfartsbranchen, og inden jeg begyndte at beskæftige mig med e-læring, arbejdede jeg som lufthavnschef i en af landets provinslufthavne. Jeg var med i de år, hvor vi skulle have UTH-systemet opbygget og implementeret i vores organisationer. I ERFA-regi lufthavnene imellem brugte vi en del tid på at drøfte implementeringen, og vi var nogle, der syntes, det var en stor opgave at få til at fungere i praksis. Men der var også andre der gang på gang blot meddelte, at de havde ingen UTH’er, og de konkluderede samtidig, at deres sikkerhedsniveau dermed var højt.

Vi, der havde en del UTH’er, tænkte – hmmm, kan det nu også passe – hvad gør vi forkert?

Og nu kommer det interessante.

De manglende UTH’er viste sig at være et resultat af, at de pågældende ikke havde formået at opbygge en sikkerhedskultur, hvor det var kendt og trygt at indberette hændelser. Heldigvis spottede luftfartsmyndighederne denne problemstilling, og i deres tilsyn begyndte de at gå målrettet efter de steder, hvorfra der ikke kom indberetninger. Stille og roligt kom alle med, og systemet begyndte der rigtig at give mening.

Højt sikkerheds- eller kvalitetsniveau giver et lavt antal UTH-indberetninger – eller?
Tilbage til spørgsmålet ”Får vi færre UTH’er, når medarbejderne er blevet undervist?”.

Vores svar er altid nej, og i forlængelse heraf siger vi, at I nærmere kan risikere, at antallet af UTH’er stiger. Det gør det, fordi alle medarbejderne nu bliver undervist i, hvornår der skal indberettes, hvordan der indberettes, og hvad indberetningerne bruges til.

Men vær ikke ked af det - flere indberetninger er også en succes, når man husker på, hvad formålet med ordningen er. I EU-forordningen, hvor det hele startede, står der:

”Målet med udvekslingen af oplysninger om begivenheder bør primært være at forebygge havarier og hændelser i luftfarten. Den bør ikke anvendes til at placere skyld og ansvar eller til at fastlægge benchmarks vedrørende sikkerhedsniveauer”

Men det handler selvfølgelig ikke bare om at få så mange indberetninger som muligt. Det handler om at få de rette indberetninger og det i en sådan kvalitet, at der kan arbejdes med problemstillingerne.

I min verden er det derfor sund fornuft, at der nu kommer forenklede indberetningsregler på udvalgte ”knap så kritiske” områder. Hvis jeg i øvrigt skal komme med min vigtigste erfaring på området, så er succesen med ordningen stort set proportional med ledelsens prioritering.

Så enkelt tror jeg næsten, det kan siges.