Har I ikke råd til kompetenceudvikling?

23-05-2019 - Marianne Hvid

Når du skal vurdere, om investering i e-learning er en god case, er der sandsynligvis et parameter, som er afgørende for udfaldet: Er der penge at spare? Vil den eventuelle besparelse gå ud over kvaliteten?

Vi giver dig her en businesscase på en tænkt kommune, hvor vi har lavet et lille regnestykke over hhv. fremmødeundervisning og digital undervisning indenfor medicinområdet. 
 

Forudsætninger i businesscasen 
Kommune X har ca. 21.500 indbyggere, hvor vi vurderer, at der er ansat ca. 1.800 i kommunalt regi. Heraf anslås, at der er ca. 450 ansatte indenfor social- og ældreområdet, som på een eller anden måde er i berøring med medicin i løbet af deres arbejdsdag.

Lad os også sige, at der er et årligt personale-flow (vikarer, afløsere, elever, fastansatte) på 15%. Ca. 60 nye medarbejdere hvert år vil også have behov for at blive undervist i medicinhåndtering.

Vores udgangspunkt er, hvis medicinundervisningen skulle ske ved fremmøde, vil omfanget af undervisningen svare til en arbejdsdag (7,5 timer). Tilsvarende kan samme medicinundervisning ved digital undervisning blive afviklet på 2,5 timer.

Mange kommunerne har gode erfaringer med at gentage undervisningen fx en gang årligt, og det er derfor også udgangspunktet i casen nedenfor.  
 

Ved fremmødeundervisning
Tidsforbrug hos 450 medarbejdere 450 x 7,5 timer = 3.375 timer

Gennemsnitlig intern timeløn inkl. sociale omkostninger anslår vi til at være 350 kr. 

Samlet omkostning for medicinundervisning over 3 år: 3 x 3.375 x 350 = 3.543.750 kr.

Hertil kommer også kørsel, forplejning og udgifter til underviseren. 
 

Ved digital undervisning
Tidsforbrug hos 450 medarbejdere 450 x 2,5 timer = 1.125 timer

Gennemsnitlig timeløn inkl. sociale omkostninger anslår vi til at være 350 kr. 

Samlet omkostning for medicinundervisning over 3 år: 3 x 1.125 x 350 = 1.181.250 kr. 

Hertil kommer udgiften til de digitale medicinmoduler med et tilhørende administrationsystem (LMS).
 

Digital læring har flere fordele
Fordelene ved digital læring er også, at du sikrer en rettidig og systematisk oplæring af medarbejdere på trods af eventuelt fravær på fremmødekurser.

Via et LMS findes der også dokumentation, når medarbejderne har gennemført et e-læring-modul - en dokumentation der fx kan blive relevant ved et tilsyn.