Medicin på bosteder – hvorfor er det så svært?

01-11-2018 - Flemming Nielsen

I den seneste tid har medierne fokuseret meget på opholdssteder, hvor tilsyn har resulteret i påbud på grund af problemer med håndtering af medicin. Den dårlige medieomtale betyder ofte øget kontrol og endnu større krav til dokumentation

Så er der igen kedelige nyheder i medierne om medicinfejl, og denne gang med fokus på opholdssteder for børn. DR har midt i oktober kørt et tema om ”Omstridte opholdssteder”. Her viste det sig, at på over halvdelen af de døgninstitutioner og opholdssteder, hvor styrelsen har været på tilsyn, fandt de så alvorlige problemer med håndtering af medicin, at de udstedte påbud. Et nærmere kig på disse bosteder viser, at halvdelen af dem var kommunale og den anden halvdel, der fik påbud, var private.

Selvfølgelig skal det frem i lyset, når der ikke er styr på noget så basalt og vitalt som medicin.

Desværre medfører kraftig mediedækning ofte, at politikerne efterfølgende føler sig nødsaget til at stramme reglerne – og det ofte med øget kontrol, dokumentation og administration til følge. Noget, som vi alle bagefter kan være irriteret over, er nødvendigt.

Lad os derfor hjælpes ad med at forebygge i stedet.

Men hvad er det så, et botilbud kan gøre for at forebygge?

Jeg tror, det er vigtigt at erkende, at så snart vi som ansatte/professionelle er i berøring med eller ”risikerer” at komme i berøring med andre menneskers medicin – så er der bare et regelsæt, der skal overholdes. Her er jeg fuldstændig på bølgelængde med Kristian Dahl, som er psykolog og bl.a. forfatter til bogen ”Den nye syntese for offentlig værdiskabelse”. I sit oplæg på forårets årsmøde i Social Lederforum sagde han klart: ”Der er basale opgaver indenfor vores område, hvor vi må acceptere, at der stilles krav – og det må vi bare sørge for at have styr på. For ellers får vi ikke mulighed for i ro at arbejde med det pædagogiske, som er væsentligt for os!”

Når det så er sagt, findes der allerede en lang række gode systemer og retningslinjer, som kan hjælpe med at holde styr på borgernes medicin eller klæde medarbejderne på til samme. Her er ældreområdet oftest foran, fordi de fx i mange år på plejehjemsområdet har været underlagt sundhedsfaglige tilsyn. De har allerede gode indarbejdede regler og instrukser, der netop skal sikre, at der er eller kommer styr på medicinen.

På ældreområdet er det ikke kommet af sig selv. Det er sket på baggrund af flere års arbejde med procedurer og instrukser – og selvfølgelig hjulpet godt på vej med den undervisning om medicin, der er på de autoriserede sundhedsfaglige uddannelser.

Men fordi man en gang har lært det på sin grunduddannelse, er det ikke ensbetydende med, at man for tid og evighed har styr på alt omkring medicin.

Derfor er det vigtigt, at alle – og det uanset, om det er indenfor ældreområdet eller handicap- og psykiatriområdet - løbende bliver klædt på og holdt ajour med viden om medicin. Det er lige så vigtigt, at nyansatte får den nødvendige viden, så hurtigt som muligt efter ansættelsen. Og det gælder alle uanset, om vi snakker studerende, ufaglærte, vikarer, pædagogisk eller sundhedsfagligt personale.  

Hvis der er styr på denne kompetenceudvikling, og det er sat i system, tror jeg, vi langt hen ad vejen kan blive fri for disse kedelige overskrifter, som fjerner fokus fra det, vi egentlig er ansat til.

E-learning og forebyggelse af fejl i medicinhåndtering

Den kontinuerlige oplæring og ajourføring kan gøres både effektiv og økonomisk rationel gennem e-learning. Og det kan fint kombineres med lokal bedside-undervisning. E-learning, der gør en forskel, tager sit udgangspunkt i de nationale regler, og tilpasses så til de lokale arbejdsgange, instrukser og procedurer, der findes i den enkelte kommune.

For de mindre steder fx private bosteder, som er for små til egne tilpassede moduler, er der også hjælp at hente. I Guide2know, hvor jeg er fagkonsulent, udkommer vi indenfor de næste par måneder med en række generelle medicinhåndteringsmoduler, der stiller skarpt på de krav, som det sundhedsfaglige tilsyn fokuserer på, når de kommer på uanmeldt besøg.

Har du ikke hørt nyhederne om medicinfejlene, har jeg samlet nogle links her:

Rod i medicinen på bosteder for udsatte børn og unge

Medicinfejl på opholdssted: 13-årig indlagt efter otte-dobbelt dosis

Børnepsykiaterne vil have styr på medicinrod: det er jo ikke pebermynte