Nye regler for magtanvendelse - en mulighed for kompetenceudvikling?

13-11-2019 - Maria Eline Jørgensen

Maria Eline Jørgensen, vores læringskoordinator, sætter e-learning i spil, når det kommer til at formidle de nye lovændringer pr. 1. januar 2020

Ja, der venter nye regler for magtanvendelse på voksenområdet efter årsskriftet, og i min tidligere artikel – om virkelighedens kompleksitet - lovede jeg et svar på…
 

”Hvordan kan og bør man klæde sine medarbejdere på til at kunne løfte et så vigtigt, men komplekst lovområde?”


Svaret i sin korthed: BLENDED LEARNING!


I Guide2know oplever vi gang på gang, hvordan kombinationen af undervisningsmetoder og -aktiviteter giver optimale betingelser for læring og udvikling af kompetencer, og digitale læringsforløb er et vigtigt bidrag.

… men hvordan søren kan jeg som socialrådgiver sige god for at invitere flere digitale løsninger ind på et socialfagligt og pædagogisk felt, som allerede synes at have alt for meget digitalt og administrativt, der tager tiden fra det essentielle – mennesket, borgeren, beboeren?

Det kan jeg af to grunde:

 1. Jeg antager, at vi alle er enige om, at faglig kompetence almindeligvis opnås gennem en kombination af ny faktuel viden i samspil med en struktureret interaktion og refleksion i et fagligt læringsmiljø.
 2. Jeg er blevet ansporet til og har turde spørge mig selv, hvad jeg egentlig lærer af fremmødeundervisning som den ofte foretrukne vej, når vi skal tilegne os ny viden og nye kompetencer.
   

Lærte jeg altid noget – uanset emne og indhold - som jeg kunne overføre til mit professionelle virke? Nej. Men frokosten var altid god 😊

God frokost i kombination med socialt samvær med kollegaer skal bestemt ikke undervurderes.

Men hånden på hjertet…

… der er viden, oplysninger og faktuelle data, som vi behøver for at dygtiggøre os, og som alene jeg skal gøre mig selv tilgængelig for.

Herefter skal jeg forsat lære – og nu i samspil med min virkelighed.

Vores digitale læringsmodul om magtanvendelse sikrer netop, at alle medarbejdere opnår den grundviden, som er nødvendig, når man arbejder professionelt med at drage omsorg for voksne mennesker med nedsat fysik eller psykisk funktionsevne.

Modulet gennemgår bl.a.:

 • De lovmæssige bestemmelser for, hvornår fagligt personale undtagelsesvis må anvende magt i deres arbejde
 • Regler for ansøgning, indberetning og registrering
 • Regler for nødværge og nødret
 • Sammenhængen til anden lovgivning
 • Etiske og pædagogiske overvejelser, som opstår i dilemmaet mellem omsorgspligt og den enkeltes selvbestemmelsesret
   

Blandt medarbejderne skabes der en fælles referenceramme, som giver optimale rammer for en forsat læring og kompetenceudvikling i det faglige sparringsrum.

Vi er i fuld sving med at revidere modulet, så det pr. 1. januar 2020 er opdateret og ajourført i henhold til de kommende lovændringer, så altså hér vores bud.

_____________________________________________________________

Denne artikel er efterfølgeren til Maria Elines indledende refleksioner over hvad de nye lovændringer i magtanvendelse indebærer. Du kan læse den foregående artikel her:

Ændringer af loven om magtanvendelse - virkelighedens kompleksitet

  Gå videre til e-læring modulet "Magtanvendelse - voksne"