Succes med e-learning – hvordan?

23-10-2017 - Marianne Hvid

Der findes mange e-learning-projekter, som aldrig blev den succes, de var spået til.

Det er rigtig ærgerligt, når der både er ofret mange penge og gode ressourcer i udviklingsfasen. E-learning findes i mange afskygninger og kvaliteter, men til trods for at kvaliteten er i orden, og kurset er tilpasset målgruppen, så kan det stadig gå galt, hvis der ikke er styr på implementeringen og den daglige drift af kurset.

Succesen bliver aldrig større, end evnen til at få e-learningen integreret i hverdagen. Nogle af de administrative opgaver i forbindelse med e-learning kan automatiseres, men så er det desværre også slut med genvejene – det er dermed med e-learning, som det er med alt andet her i livet.

Vi vil derfor gerne hjælpe jer lidt på vej med et par gode råd. Det er ikke raketvidenskab – vi kan bare se, at det virker.

Ledelsen skal tage ansvar og følge op

Start med at tage en chef-beslutning – er kurset obligatorisk eller frivilligt? Hvis det er obligatorisk, lægger I det op i et LMS (et administrationssystem), hvor I kan administrere kurset og registrere brugen.

Tag så en beslutning om, hvilke personalegrupper der skal gennemføre kurset, og hvor lang tid den enkelte medarbejder har til at gennemføre. Aftal procedurerne med de administrative medarbejdere, og sørg for at få løbende statistik på, hvordan det går. På den måde har I altid overblik over, om der er områder i organisationen, hvor e-learningen bliver nedprioriteret. Er det tilfældet, må den direkte personaleleder handle på situationen. I nogle organisationer er statistik på e-learning endda et fast punkt på chefgruppernes dagsorden – fx på lige fod med anden ledelsesinformation. Og i de organisationer kan vi se, at de får stor værdi ud af deres e-learning-investering.

Walk the talk

Et eksempel – I har udviklet et e-learning-kursus, hvor I underviser nye medarbejdere i forskellige rutiner og arbejdsgange. Hvis introduktionskurset skal have succes, skal den nye medarbejder opleve, at I er tro mod indholdet. Så hvis organisationen generelt er blevet lidt ”slap” i procedurerne, så brug lanceringen af det nye kursus, til at få genoprettet fokus. Et godt råd er derfor, at I beslutter, at også ”gamle” medarbejdere skal gennemføre kurset. De skal jo både vide og efterleve det, de nye bliver undervist i. Og gæt hvem de allerførste kursister så skal være – det er selvfølgelig LEDERNE.

Kortlæg indsatserne

Hvor i rækken af indsatser skal e-learning-kurset komme? Kortlæg, hvad I gør i forvejen på det konkrete område, og beslut jer for, hvornår e-learningen skal komme ind. Overvej herefter, hvad der skal varme op til kurset – det kunne fx være kommunikationsindsatser på intranettet, som fortæller om det samlede forløb og baggrunden herfor. Hvordan skal e-learningen følges op? – bliver emnet taget op på et møde, kommer der nogle opfølgningsmoduler, skal kursisten ud i praksis og gennemføre nogle øvelser etc.

E-learning skal være opdateret

Sidst men ikke mindst skal et e-learning-kursus være opdateret – i modsat fald opleves kurset som uinteressant. Få indbygget en evalueringsfunktion i kurserne, og gennemgå løbende tilbagemeldingerne. Sørg for at få revideret i tide, og glæd jer over at I med e-learning kun skal rette et sted.

Hvis I husker disse gode råd, når I skal implementere jeres e-learning, så er I rigtig godt på vej. God fornøjelse!