UTH'er som et ledelses- og læringsredskab

26-08-2019 - Flemming Nielsen

Flemming har arbejdet både på leder- og chefniveau i det kommunale, hvor UTH'erne blev brugt som ledelses- og læringsredskab

Der er ingen tvivl om, at arbejdet med UTH nogle steder kan være en ”skal-opgave”, som bliver udført fordi ”nogen” har sagt, at det skal vi gøre.

Men det kan også være en måde at lede med fokus på kvalitet og læring.

På en af mine tidligere arbejdspladser indenfor den kommunale plejesektor var der en klar holdning til, hvordan vi skulle arbejde med UTH’er: Vi havde en medarbejder, der indsamlede alle UTH’er for at analysere dem og efterfølgende gå i dialog med den lokale leder og dennes medarbejdere.

Der blev hver måned udarbejdet statistik over UTH’er, og den indgik i ledelsesinformationen. På den måde blev det sikret, at det blev drøftet på ledelsesniveau. Fokus var ikke, hvor mange UTH’er der var - men mere om der var behov for at ændre på arbejdsgange eller iværksætte undervisning, som kunne mindske risikoen for lignende hændelser.

På medarbejderniveau tog medarbejderen, der indsamlede UTH’erne den konkrete dialog med de medarbejdere, der var involveret i UTH’en. Dette for at sikre læring uden, at medarbejderen skulle være nervøs for sanktioner.

Ingen laver UTH’er eller fejl med vilje, og det skal altid være udgangspunktet.