Digital læring i hverdagen

Vi har efterhånden erfaret, at digital læring er blevet en mere udbredt metode til at videndele og som understøtter kompetenceudviklingen.

Vi ser en stor forskel i forhold til brugen af e-læring i organisationerne. Der er flere faktorer, som er årsagen til forskelligheden:

  • Hvilket faglig område drejer læringen sig om?
  • Er e-læringen et dialogisk eller instruktionelt værktøj?
  • Indgår e-læringen som en del af et uddannelsesforløb eller er den et uddannelsesforløb i sig selv?
  • Hvem er målgruppen?


I et forsøg på at indfange eksempler på brugen af e-læringskurser, vil vi løbende undersøge vore kunders tilgang til digital læring i en organisation.

Digital læring som både enkelt- og holdundervisning

26-08-2019 - Maria Schmidt Aaes

Jobcenter Sønderborg bruger e-læringens fleksibilitet til deres fordel

Jobcenter Sønderborg bruger jobcenterkonceptet, når de afholder workshops for aktivitetsparate borgere, hvor e-læringen er grundlaget for at kunne udfylde et kvalificeret jobnet-CV.

Rie Bramsen, tovholder på e-learning-projektet, tilføjer:
"Det er vores egne medarbejdere, der faciliterer, og der er tid til pauser og gode drøftelser undervejs. Borgerne kan samtidig få individuel sparring og hjælp til at udfylde sit eget CV. Der er hele vejen igennem fokus på at job, kompetencer og arbejdsmuligheder fremfor på borgerens eventuelle begrænsninger".

Integrations- og kompetenceafdelingen i Sønderborg tilbyder integrationsborgere både selvstændigt at gennemgå læringsmodulet og at gennemgå modulet som gruppeundervisning:

Mohamad Abouzayd, mentor og tolk hos Jobcenter Sønderborg, underviser ledige borgere i at udfylde deres Jobnet-CV via det arabisk-oversatte læringsmodul og supplerende tavleundervisning:
"Initiativet til gruppeundervisning i Jobnet-konceptet skete, fordi en del borgere gerne ville have hjælp til både den tekniske del, og til at udfylde deres Jobnet-CV'er."

Er du interesseret i at blive klogere på e-læring til beskæftigelsesområdet, så læs med her.