Digital læring i hverdagen

Vi har efterhånden erfaret, at digital læring er blevet en mere udbredt metode til at videndele og som understøtter kompetenceudviklingen.

Vi ser en stor forskel i forhold til brugen af e-læring i organisationerne. Der er flere faktorer, som er årsagen til forskelligheden:

 • Hvilket faglig område drejer læringen sig om?
 • Er e-læringen et dialogisk eller instruktionelt værktøj?
 • Indgår e-læringen som en del af et uddannelsesforløb eller er den et uddannelsesforløb i sig selv?
 • Hvem er målgruppen?


I et forsøg på at indfange eksempler på brugen af e-læringskurser, vil vi løbende undersøge vore kunders tilgang til digital læring i en organisation.

Patientundervisning – AUH udvikler e-læring til personer med leddegigt

22-10-2020 - Maria Schmidt Aaes

AUH, Led- og Bindevævssygdomme, sætter gang i et forskningsprojekt med Line Raunsbæk Knudsen i front: Projektet undersøger effekten af patientundervisning via hhv. e-læring og fysisk fremmøde.

Livslang læring – også som patient

Patientundervisning handler om at tilbyde og give patienterne den nødvendige viden herunder redskaber til at kunne udøve en større egenomsorg. Patienterne bliver på den måde en aktiv del af egen behandling – altså en samarbejdspartner. Når deltagerne bliver tilbudt patientundervisning, foregår det ofte som fremmødeundervisning.

E-læring kan også være et godt bud på, hvordan man kan nå ud til mange (flere) ved at digitalisere dele af patientundervisningen. En klar fordel er fx at pårørende kan kigge med og derved også opnå en forståelse for den pågældende lidelse.

Vi er derfor glade for at være blevet valgt som leverandør til de tre patientuddannelsesmoduler, som Aarhus Universitetshospital netop har udviklet til patienter, der har leddegigt.

Forskningsprojektet er støttet økonomisk af TrygFonden og udviklingen af e-læringsmodulerne er finansieret af Novo Nordisk Fonden. 

Hovedvejleder:

 • Annette de Thurah, Lektor, MPH, PhD, Led- og Bindevævssygdomme, Aarhus Universitetshospital og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

Medvejledere i ph.d.-projektet:

 • Kirsten Lomborg, Professor, MSN, PhD. Steno Diabetes Center Copenhagen.
 • Ellen-Margrethe Hauge, Professor, PhD, MD, Led- og Bindevævssygdomme, Aarhus Universitetshospital og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
 • Mwidimi Ndosi, Senior Lecturer Rheumatology Nursing, University of the West of England Bristol


Patientundervisning i leddegigt som e-læring - kan man det?

Line Raunsbæk Knudsen, uddannelses- og udviklingsansvarlig sygeplejerske ved Led- og Bindevævssygdomme, AUH, skal i gang med et ph.d.-projekt, som undersøger effekten af patientundervisning via hhv. e-læring og fysisk fremmøde.

Nydiagnosticerede patienter får meget ny information på meget kort tid. E-læring giver patienterne mulighed for at genhøre informationer, vise det til pårørende og tid til at fordøje diagnosen i et tempo, der passer den enkelte.

Ph.d.-projektet skal bl.a. søge svar på:

 • Hvordan kan vi imødekomme en ret forskelligartet målgruppe, som har forskellige behov ifm. undervisning?
 • Hvad er effekten af patientundervisning, og kan man give patienter mulighed for at vælge mellem e-læring eller fysisk undervisning afhængig af, hvad der passer den enkelte?

 

Patientundervisning kan bidrage til bedre livskvalitet

Forud for udviklingen af e-læringsmodulerne har patienter, læger og sygeplejersker været med til at definere og kvalificere rammer og indhold.

Gennem projektet har jeg to patientrepræsentanter med, hvis opgave er at bidrage til patientperspektivet. Derudover har 10 patienter testet indholdet med fokus på formidling, oplevelse af design og brugervenlighed.

Flere faktorer kom i spil under udvikling af indhold og formen:

 • Målgruppesammensætning (alder, køn, sundhedskompetencer etc.)
 • Forskellige formidlingsmetoder og læringsstile
 • Afgrænsning af information
 • Selve universets udformning, hvori informationen bliver præsenteret


Der kan dog være en ulempe ved denne slags undervisning, der afvikles uden dialog mellem patient og sygeplejersken, fordi relationsdelen bliver betydeligt mindre: ”Når jeg samtaler med en patient, fanger jeg nogle ting, som patienten oplever fylder mere end andre. Det er meget individuelt for patienterne”, fortæller Raunsbæk Knudsen. Modulerne skal derfor spille sammen med andre aktiviteter i forbindelse med sygdomsforløbet, herunder samtaler, medicinopstart o.lign.

Ambitionen for projektet er, at andre sygehuse, der behandler leddegigtpatienter, også kan anvende modulerne.

Er du interesseret i at se, hvordan e-læring i leddegigt kan se ud? På vores LinkedIn-side får du et lille indblik i modulernes univers - klik her.

 

Find mere inspirationsmateriale til e-læring på velfærdsområdet her.