Fælles Sprog 3 - e-learning kan understøtte læringen

Rapporten ”Opfølgning på KL’s business case for implementering af Fælles Sprog III” udkom marts 2019.

Opkvalificering af medarbejdere, og de omkostninger der er forbundet hermed, fangede straks vores blik.

Rapporten er udarbejdet med afsæt i data og viden fra to pilotkommuner, hvis udgangspunkt har været forskellige – og alligevel er der nogle entydige konklusioner, som passer helt i tråd med det, vi generelt hører og oplever i de kommuner, hvor vi har vores gang.

Digitale moduler som tager udgangspunkt i den enkelte kommunes procedurer og EOJ-system, kan supplere de nødvendige fremmødekurser og øvrige indsatser i opkvalificeringsforløbet af medarbejderne.
 

Første punkt i implementeringsomkostningerne ved opkvalificering af medarbejdere:

"I begge kommuner [...] prioriterede man at sende alle social- og sundhedshjælpere, -assistenter, sygeplejersker og visitatorer på et-tre-dages FSIII-kursus afhængigt af medarbejdernes udgangspunkt og hvor i implementeringsprocessen, man befinder sig. Da både materiale- og kursussammensætning forbedres over tid, efterhånden som man finder ud af, hvad der fungerer og ikke gør, kan man muligvis nøjes med færre undervisningstimer sidst i implementeringsprocessen. Desuden var der i begge kommuner behov for FSIII-genopfriskningskurser til nogle medarbejdere." (s. 19)

Luk

Andet punkt i implementeringsomkostningerne ved opkvalificering af medarbejdere:

"Det er vigtigt at sikre timingen af det nye system med, hvornår medarbejdere sendes på kursus. I den ene kommune oplevede man, at det nye system var forsinket, men man fik ikke justeret den kursusplan, man havde lagt. Dette betød, at medarbejderne blev undervist i et system, de ikke havde set før og ikke havde mulighed for at komme tilbage og arbejde i før nogle måneder senere. Til den tid havde mange glemt meget af det, de havde lært. I den anden kommune [...] blev man forsinket med kursusafholdelse, hvilket betød, at mange medarbejdere, til stor frustration, måtte arbejde i nyt EOJ-system, som de ikke var blevet undervist i." (s. 19)
 

Luk

Tredje punkt i implementeringsomkostningerne ved opkvalificering af medarbejdere:

"En vigtig pointe, som begge kommuner italesatte under valideringsarbejdet [...] er, at den største omkostning til opkvalificering er den tid, som medarbejderne tages ud af driften. Hvis man omregner medarbejderes tabte arbejdstid til en omkostning, vil dette ofte udgøre ca. 80% af de totale undervisningsomkostninger. Det kan derfor give mening at investere ekstra i kvaliteten af undervisningen for at sikre, at medarbejderne får mest muligt ud af den tid, som de investerer." (s. 19)
 

Luk

Fjerde og sidste punkt i implementeringsomkostningerne ved opkvalificering af medarbejdere:

"Hvis den viden, medarbejderne tillærer sig igennem undervisning, skal hænge ved, er det nødvendigt, at de bruger deres nye viden i praksis så hurtigt som muligt. Desuden skal man forberede sig på, at der altid vil være meget sidemandsoplæring ude i organisationen, hvorfor det kan være en god ide at uddanne nogle ”superbrugere”, som har fået ekstra undervisning og derved har overblik over metoden og overskuddet til at hjælpe deres kollegaer." (s. 19)
 

Luk