Implementering af et læringsprojekt

I 2019 deltog vi i et webinar hos Welfare Tech, som gav et indblik i hvordan et samarbejde mellem flere aktører kan bidrage til at styrke en kommunes strategi på demensområdet. 

På webinaret kom vi ind på nogle væsentlige områder, når organisationer står overfor at skulle implementere digital læring og ny viden til ansatte. 

 • Implementering
 • Timing
 • Blended learning
 • Leverandør-match


Her kan du læse mere om de enkelte områder.

Der er ofte en ret stor elefant i rummet, når nye projekter eller indsatser igangsættes i en organisation - hvordan får vi mest muligt ud af læringen og dermed kompetenceudviklingen?

På webinaret "Praksisnær kompetenceudvikling om demens" faciliterede WelfareTech mødet mellem Nationalt Videnscenter for Demens, Herning Kommune og Guide2know. Webinaret inspirerede og gav indblik i, hvordan generisk viden om demens kan relateres direkte til en organisations strategi via supplerende skræddersyet e-learning.

Alle deltagere var enige om, hvad der skal til for at få størst udbytte ud af kompetenceudviklingen. Det drejer sig om tre elementer:

 • Implementering - hvordan griber vi projektet an før, under og efter?
 • Timing - hvad er der i gang af andre ting, som kan forstyrre udbyttet?
 • Blended learning - en forståelse for, at medarbejdere lærer bedst ad forskellige kanaler
   

Missede du webinaret den 10. januar 2019, så har du stadig mulighed for at se det i sin fulde længde (45 minutter). Tilmeld dig for at se eller gense webinaret her

Luk

Handlingsplanen skal helst afspejle et før, under og efter, når det kommer til implementeringen - vi kommer her med et par eksempler på, hvad vi i praksis tænker på:

Før
Hvilke mål og forventninger er der til projektet - både rent praktisk og ledelsesmæssigt? Hvem er målgruppen og hvordan skal projektet formidles til denne?

Under
Hvordan skal selve afviklingen foregå? Hvor, hvornår og af hvem?

Efter
Hvordan får du projektet til at "leve" ude i organisationen? Skal der fx afsættes noget tid til dialogmøder og erfaringsudvekslinger? Er der noget, som skal repeteres indenfor en bestemt tidsperiode? Hvordan sørger du for, at viden og fokus fastholdes fremadrettet?

Luk

I forbindelse med implementeringen er det vigtigt, at du medtænker selve timingen, af det projekt, som skal sættes i gang i din organisation.

Måske er jeres nye omsorgssystem blevet prioriteret?
Er der kommet en ny ledelsesstruktur?
Har der været tilsyn og en opfølgning heraf?

Timingen mellem indsatserne i organisationen afgør på sin vis, om projektet falder igennem eller om det bliver understøttet af omkringliggende indsatser. Underviser du i et nyt IT-system i januar, men først implementerer systemet i september, står undervisningen ikke i skarp erindring. 

Timing (og fremsynethed) er et nøgleord, når det kommer til implementering af et projekt.

Hertil kommer også at time et projekt, så det også tilgodeser den daglige drift og medarbejdernes kontekst. Nogle afdelinger kan have mere travlt end andre. Af respekt for de daglige arbejdsopgaver skal dette også tænkes ind i projektets implementering.

Luk

Det er altid værd at overveje, hvordan læring skal udformes, fordi der er forskel på, hvordan medarbejdere lærer bedst: Udfordringer som læse- og stavevanskeligheder kan fx være et delfokus, når du planlægger kompetenceløft til en gruppe medarbejdere. 

Det er ingen hemmelighed, at langt de fleste typer af kompetenceudvikling indebærer tilstedeværelse og dialog. Læringen situerer sig dér, hvor mennesker mødes - hvor vi kan udveksle erfaringer med hinanden. E-learning tager ofte sit udgangspunkt der, hvor der ikke er en direkte feedback eller dialog mellem mennesker - også det, der kaldes for asynkron læring. 

Hos Guide2know tænker vi e-learning ind i en kombination af de dialog-baserede læringssitutationer. Det giver blandt andet mulighed for repetition og udgør samtidig et opslagsværk efter selve læringforløbet.

Et blended learning forløb kombinerer digital undervisning med tilstedeværelsesundervisning. Du skaber et rum for medarbejdernes individuelle læringstempo i samspil med den lærerige dialog, der opstår i det fysiske fremmøde. Det skaber en langt større læringseffekt.

Du kan skabe et langt højere engagement blandt medarbejderne, når du kombinerer flere læringsformer.

Luk
 • Hvem har en rådgivende sparringsprofil i forhold til det, du søger?
 • Hvem udbyder en teknisk god løsning, der passer til dér, hvor I er?

 

Sådan et match opstod netop mellem Herning Kommune og os, som har resulteret i supplerende e-learning til kommunens strategiske indsatser på demensområdet. På webinaret "Praksisnær kompetenceudvikling om demens" (10. januar 2019) udtalte Birthe Lodahl Haxholm, innovations- og udviklingskonsulent, følgende om samarbejdet:

”Det har betydet meget, at Guide2know har kunnet spille sammen med os i forhold til, hvordan vi tænker, at projektet skal forløbe. Vi har nået at overveje nogle ting på en anden måde, end hvis vi ikke havde G2K at sparre med i processen. Det er ret vigtigt, hvem man spiller sammen med.”

Det strategiske demensarbejde, er i fuld gang ude i landets kommuner. Arbejdsvinklerne kan være forskellige, men de peger alle mod det fælles mål: Bedre rammer for mennesker med demens og deres pårørende. 

Hvis du er interesseret i at høre mere om hvordan digital læring bl.a. kan bruges som kompetenceudvikling eller opkvalificering af medarbejdere, så tøv ikke med at kontakte os. 

Luk

Du får 5 råd som er med til at sikre, at læringen ikke bliver en døgnflue, når det kommer til kompetenceudvikling eller opkvalificering af medarbejdere.
 

 • Forventningsafstem, hvad I vil opnå med indsatsen

Inden indsatsen/projektet er klar til at blive udrullet, har I sikkert gjort jer tanker om, hvilke (del)mål indsatsen skal opfylde. Er alle enige om målene og forventningerne – og er der måske forskel på forventningerne i forhold til hvilke enheder, der er tale om?
 

 •  Hav respekt for den daglige drift

Når vi er i kontakt med vores kunder i forløbet fra et salg til et slutprodukt, bliver tidsplanerne ofte rykket rundt – også efter de er blevet lagt fast. Det fortæller lidt om, at der altid er risiko for, at et projekt/en indsats bliver op- eller nedprioriteret i forhold til organisationens andre opgaver.
 

 •  ”Men vi plejer jo…” 

Vi er alle viklet ind i vaner og rutiner – det er både praktisk, forudsigeligt og overskueligt. Men det er knap så praktisk, når en ny indsats skal implementeres i arbejdsgangen, uanset din rolle. Det er forskelligt både blandt medarbejdere og blandt enhederne, hvordan de reagerer på en ny indsats og i ligeså høj grad, hvordan de bliver motiveret.
 

 • Dem, der er en del af indsatsen, er også dem, som skal være ambassadørerne

Ledelsen og tovholdere skal tage processen til sig, herunder vide hvad baggrunden er, og hvad indsatsen indeholder. Det er ikke nok, at medarbejderne får stukket et kort i hænderne – ambassadørerne skal gå forrest med kompas og kort: Walk the talk!
 

 • Giv indsatsen tilstrækkelig med opmærksomhed

Der er blevet lagt mange timer og kræfter i de fleste indsatser, så hvorfor ikke lægge ligeså meget energi i kommuniaktionen om indsatsen? Det er sjældent, vi hører om udbredt begejstring, når en forandring er blevet udrullet som et lyn fra en skyfri himmel - specielt hvis vi ikke kan se meningen med alt det "morads", og føler os overset eller tilsidesat i indsatsen.
 

Luk