Hvidovre Kommune udvikler digital læring i FSIII og CURA

29-10-2020 - Maria Schmidt Aaes

Hvidovre Kommunes Center for Sundhed og Ældre har udviklet et e-læringsmodul, der indeholder de vigtigste elementer i Fælles Sprog III set i forhold til den daglige dokumentering i omsorgssystemet CURA. E-læringsmodulet tager udgangspunkt i kommunens egen dokumentationspraksis.
 

Intern kvalitetssikring via e-læring – hvorfor?
Udfordringen ifm. implementeringen af FSIII og CURA har bl.a. været, at medarbejderne har skullet forholde sig til både et nyt fagligt sprog og nyt omsorgssystem.

Der opstod derfor et behov for at supplere de fysiske læringsaktiviteter med digital læring. Opgaven gik kort og godt ud på at udvikle digital undervisning, der både kan gennemføres løbende af medarbejdere, der i forvejen anvender FSIII/CURA – altså frontmedarbejdere - men også fremadrettet til introduktion af alle nye medarbejdere, elever og studerende.
 

Processen indebar interne afklaringer
Udviklingen af modulet har krævet en del afklaringer internt i kommunen ift. dokumentationspraksis. Det har handlet om at ensarte dokumentationen, og samtidig tage hensyn til arbejdsgangene i de forskellige enheder og på tværs af enheder. En omfattende, men meget vigtig proces.

Lejligheden til at få diskuteret og ensrette arbejdsgange er ofte en sidegevinst, når man udvikler e-læring.
 

Hvordan greb Hvidovre Kommune det an i praksis? 
Nu er spørgsmålet: Hvordan starter man en proces, som fører til, at et e-læringsmodul i FSIII og CURA bliver anvendeligt på tværs af centret?

Der har i en periode været meget fokus på CURA og den tekniske brug af systemet. Nu gjaldt det om, at fagligheden og systematikken i hverdagens dokumentation fik samme fokus.

Center for Sundhed og Ældre samlede en bred manuskriptgruppe, som var ansvarlig for det faglige indhold. En overordnet styregruppe sikrede sideløbende den ledelsesmæssige opbakning. Desuden blev der nedsat en interessentgruppe af brugere, som kvalificerede produktet ift. daglig praksis og afprøvede e-læringen.

E-læringsmodulet bliver forankret gennem lokale implementeringsplaner med beskrevne roller og ansvarsområder, samt tilpassede læringsaktiviteter efter behov i de enkelte enheder.

Funktionalitet og faglighed skal følges ad – i dette tilfælde skal e-læring være med til at understøtte kvalitet og systematik i daglig dokumentation.


Hvordan vurderer kommunen om indsatsen har en effekt?​
Borgernær kvalitet og effekt er målet – hvordan kan et e-læringsmodul i FSIII og CURA bidrage til det?

E-læringsmodulet kobler netop FSIII og CURA, så frontmedarbejdernes faglige og it-tekniske kompetencer øges samtidig. Dokumentationen i CURA forudsætter en forståelse af FSIII-metoden – og vice versa.

Hvordan er det så muligt at måle, hvorvidt læringsaktiviteterne i FSIII og CURA gør en positiv forskel for dokumentationspraksis – og i sidste ende den borgernære kvalitet?

Center for Sundhed og Ældre arbejder med kompetenceudvikling ud fra en strategi, hvor de løbende vil følge op på dokumentationspraksis, fx gennem lokale læringsteams og audits.

Succeskriteriet er at skabe en mere faglig og metodisk dokumentation, da det i sidste ende er med til at øge kvaliteten for de borgere som modtager ydelser gennem Center for Sundhed og Ældre.
 

Få mere inspiration til udvikling af e-læringsmoduler til velfærdsområdet her >>