Er du tilfreds med fremmødeprocenten?

22-06-2018 - Anne Mette Christensen

I nyhedsbrevet kigger vi på nyansattes introduktionsforløb - og hvordan medarbejderes sygefravær kan begrænses

Onboarding af nyansatte indebærer ofte mange afdelinger og medarbejdere, som skal afsætte tid til at introducere nyansatte til organisationens interne fagsystemer og processer. Det kan blive svært at overskue, som kan medføre en svingende kvalitet. Et e-learning-forløb fra HR-afdelingen kan sørge for en overordnet introduktion til organisationen, hvorefter den mere lokale onboarding af nyansatte kan igangsættes. 

En lav ledighed giver anledning til at vende blikket indad: Sygefraværet på arbejdspladserne er på vej op - hvordan navigerer vi udenom det?

Lederne kan blive kompetenceudviklet til at håndtere medarbejdernes sygefravær. Med et lokaltilpasset e-learning-modul, kan du klæder lederne på til netop dette. 

Som I måske har læst på LinkedIn og Facebook, så er vi nu blevet en del af Gyldendal-koncernen. Vi fortæller lidt mere om vores nye fremtid i nyhedsbrevet.

Åbn nyhedsbrevet