Fortsat lind strøm af nye regler og indsatser

03-10-2018 - Maria S. Aaes

Nyhedsbrevet fokuserer bl.a. på revision af reglerne om magtanvendelse og mulighederne i at kombinere ABC Demens med nogle lokale moduler

I kølvandet af de nye regler ifm. anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile, er et bredt flertal i Folketinget enige om, at der skal indføres flere regler om magtanvendelse på voksenområdet. Med det stigende antal af ændringer i magtanvendelses-regi, er let tilgængelig undervisning i samme blevet endnu mere relevant.

Demensindsatsen er i regeringens fokus, som også giver et behov for at informere og kompetenceudvikle personalet. Nationalt Videnscenter for Demens tilbyder "ABC Demens e-learning-moduler" som indeholder generel viden om demens. 

Forestil dig så, at I får udviklet nogle lokale tillægsmoduler, der har til opgave at omsætte demensvenligheden i netop jeres kommune. Generel og lokal viden om demens i ét sammenhængende forløb.

Åbn nyhedsbrevet