Så er det sagt om tvang og magt

22-06-2018 - Anne Mette Christensen

Nyhedsbrevet fokuserer denne gang på bl.a. nye regler ved anvendelse af magt og muligheden for at harmonisere to velfærdsmoduler med hinanden

Der er trådt nye regler i kraft ifm. anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Reglerne gør det muligt at tvinge en borger i behandling, hvis en læge eller tandlæge vurderer, at borgerens tilstand forringes ved udeblevet behandling. Vi har derfor også revideret vores e-learning-koncept, så de nye regler er med fremadrettet. 

Tilsynsrapporter fra Styrelsen for Patientsikkerhed viser, at medicinhåndteringsregler fortsat er i fokus på social- og ældreområdet. Vi oplever, at flere kommuner samkører retningslinjer og instrukser for begge områder.

Harmoniseringen af modulerne åbner op for, at I kan skabe et samlet forløb for alle medarbejdere på de to områder - målgruppen forstørres, pris pr. deltager mindskes. Vi er klar til at sparre med jer om mulighederne ved harmonisering. 

Åbn nyhedsbrevet