Vi søger pilotkommuner til effektmåling...

03-11-2016 - Heike Schøber

Vi søger lige nu to pilotkommuner der endnu ikke har prøvet kræfter med medicinmodulerne.

I Guide2know får vi mange positive tilbagemeldinger på medicinhåndteringskonceptet - derfor vil vi nu gerne et spadestik dybere ved at sammenligne før- og eftermålinger. Vi søger lige nu to pilotkommuner der endnu ikke har prøvet kræfter med medicinmodulerne - og som samtidig har interesse i at lade sig måle. I samme ombæring har vi udviklet et regneark, der kan hjælpe med at få klarhed over om investering i e-learning giver "Return on Investment". Læs mere i vores nyhedsbrev fra november 2016.

Se nyhedsbrevet her.