Artikel: Kan vi bruge e-læring til at forebygge og håndtere stress?

12-04-2019 - Maria Schmidt Aaes

Kan e-læring anvendes, når vi taler om blødere emner som fx stress?

Ja - e-learning-modulet skal bare tænkes og designes anderledes i forhold til læringsaspektet: Tilgangen til e-læring afhænger af dets formål. 

Traditionelt bliver e-læring udviklet efter principperne i "instructional design" dvs. læring i form af monologiske instruktioner, hvor afsenderen styrer læreprocessen fra A til Z.

I et emne som stress kan det være ønsket om at få skabt rammerne for dialog, der er omdrejningspunktet for indholdsudviklingen. I så fald opbygges læringen i højere grad op om principperne i det "didaktiske design", som faciliterer viden og gør den lærende aktiv i læreprocessen.

Lone Bank Weltz, ledelses- og proceskonsulent i Hillerød Kommune, har skrevet en artikel om deres e-learning-modul: "Fælles om stress" - et dialogbaseret modul for alle medarbejdere i kommunen.

Læs mere i artiklen "Kan vi bruge e-læring til at forebygge og håndtere stress"